Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Heeft u een laag inkomen en gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Misschien heeft u recht op een aanvullende bijdrage voor kinderopvang van de gemeente.

Beschrijving

De gemeente vergoedt maximaal 4% van de kosten voor kinderopvang. Dit staat los van de landelijke regelingen, zoals de kinderopvangtoeslag. Er zit een maximum aan de vergoeding die u krijgt.  

Kinderopvang bij persoonlijke problemen

Heeft u kinderopvang nodig vanwege ziekte of psychische redenen? Dan is soms ook een tegemoetkoming mogelijk. U kunt dan in aanmerking komen voor een regeling op grond van een Sociaal Medische Indicatie (SMI). 

Aanvragen

Zo vraagt u de tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang aan:

Stap 1: de juiste kinderopvang regelen

U kunt de tegemoetkoming niet met terugwerkende kracht aanvragen. Vraag dus op tijd aan!

Stap 2: aanvraagformulier opsturen of afgeven

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Print het aanvraagformulier uit. Vul het in, onderteken het en stuur het op naar:

Gemeente Emmen
Afdeling Inkomen team UVS 
Antwoordnummer 334
7800 WB EMMEN

Stuur voor elk kind de offerte van de kinderopvangorganisatie.

Voorwaarden

Is één van de volgende situaties op u van toepassing? Dan vergoedt de gemeente Emmen een gedeelte van de kosten voor kinderopvang; 

  • u heeft een bijstandsuitkering en volgt een re-integratietraject naar werk;
  • u heeft een bijstandsuitkering en volgt een verplicht inburgeringstraject bij een erkende instelling;
  • u werkt en krijgt een aanvullende bijstandsuitkering.
  • u en uw kind moeten ingeschreven staan op hetzelfde adres in de gemeente Emmen.

Kinderopvang bij persoonlijke problemen

Heeft u kinderopvang nodig vanwege ziekte of psychische redenen? Dan is soms ook een tegemoetkoming mogelijk. U kunt dan in aanmerking komen voor een regeling op grond van een Sociaal Medische Indicatie (SMI). 

Hoe lang gaat het duren?

U krijgt binnen 8 weken een brief waarin staat of u recht heeft op de tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang. In de brief staat ook hoe lang u de bijdrage krijgt. 

Kosten

De gemeente vergoedt maximaal 4% van de kosten voor kinderopvang. Dit is afhankelijk van uw situatie. Er zit een maximum aan de vergoeding die u krijgt. Er zit ook een maximum aan het aantal uren waarvoor u de tegemoetkoming kunt aanvragen. Dit is 230 uur per maand per kind. 

Voor 2022 zijn de maximum uurprijzen als volgt:

  • Voor dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar: vergoeding tot maximaal € 8,50 per uur
  • Voor buitenschoolse opvang van kinderen op de basisschool: vergoeding tot maximaal € 7,31 per uur
  • Voor gastouderopvang: vergoeding tot maximaal € 6,52 per uur  

Rekenvoorbeeld 

Uw kind gaat 100 uur per maand naar de dagopvang. Per uur kost dit € 8,50.
De gemeente vergoedt maximaal 4% van € 8,50. Dat is € 0,34 per uur. U krijgt 100 x € 0,34 = € 34,- per maand.  

Formulieren

Meer informatie

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadhuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen