Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Heeft u een laag inkomen en gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Misschien heeft u recht op een aanvullende bijdrage voor kinderopvang van de gemeente.

Beschrijving

De gemeente vergoedt maximaal 4% van de kosten voor kinderopvang. Dit staat los van de landelijke regelingen, zoals de kinderopvangtoeslag. Er zit een maximum aan de vergoeding die u krijgt.  

Kinderopvang bij persoonlijke problemen

Heeft u kinderopvang nodig vanwege ziekte of psychische redenen? Dan is soms ook een tegemoetkoming mogelijk. U kunt dan in aanmerking komen voor een regeling op grond van een Sociaal Medische Indicatieexterne-link-icoon (SMI). 

Aanvragen

Zo vraagt u de tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang aan:

Stap 1: de juiste kinderopvang regelen

U kunt de tegemoetkoming niet met terugwerkende kracht aanvragen. Vraag dus op tijd aan!

Stap 2: aanvraagformulier opsturen of afgeven

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Print het aanvraagformulier uit. Vul het in, onderteken het en stuur het op naar:

Gemeente Emmen
Afdeling Inkomen team UVS 
Antwoordnummer 334
7800 WB EMMEN

Stuur voor elk kind de offerte van de kinderopvangorganisatie.

Voorwaarden

Is één van de volgende situaties op u van toepassing? Dan vergoedt de gemeente Emmen een gedeelte van de kosten voor kinderopvang; 

  • u heeft een bijstandsuitkering en volgt een re-integratietraject naar werk;
  • u heeft een bijstandsuitkering en volgt een verplicht inburgeringstraject bij een erkende instelling;
  • u werkt en krijgt een aanvullende bijstandsuitkering.
  • u en uw kind moeten ingeschreven staan op hetzelfde adres in de gemeente Emmen.

Kinderopvang bij persoonlijke problemen

Heeft u kinderopvang nodig vanwege ziekte of psychische redenen? Dan is soms ook een tegemoetkoming mogelijk. U kunt dan in aanmerking komen voor een regeling op grond van een Sociaal Medische Indicatieexterne-link-icoon (SMI). 

Hoe lang gaat het duren?

U krijgt binnen 8 weken een brief waarin staat of u recht heeft op de tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang. In de brief staat ook hoe lang u de bijdrage krijgt. 

Kosten

De gemeente vergoedt maximaal 4% van de kosten voor kinderopvang. Dit is afhankelijk van uw situatie. Er zit een maximum aan de vergoeding die u krijgt. Er zit ook een maximum aan het aantal uren waarvoor u de tegemoetkoming kunt aanvragen. Dit is 230 uur per maand per kind. 

Formulieren

Meer informatie

Chat met een medewerker