Vrouw die kindjes aan het voorlezen is.

Kinderopvangtoeslagaffaire

De Belastingdienst heeft fouten gemaakt bij het uitbetalen van kinderopvangtoeslag. Sommige ouders moesten daardoor flinke bedragen terugbetalen. Hierdoor raakten veel ouders en kinderen in grote problemen. Het rijk heeft gemeenten daarom gevraagd om brede ondersteuning te bieden aan (mogelijk) gedupeerde ouders en kinderen. De ondersteuning is bedoeld om een nieuwe start te maken. Wij noemen dat ‘brede ondersteuning kinderopvangtoeslagaffaire’. 

Brede ondersteuning

Brede ondersteuning is hulp die u nodig heeft om een nieuwe start te maken. Hulp op verschillende terreinen van uw leven zoals financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Denk bijvoorbeeld aan hulp om uw situatie te verbeteren, om werk te vinden, een studie af te ronden of hulp bij gezondheidsproblemen.

Plan van aanpak

Welke hulp er nodig is om een nieuwe start te maken, is voor iedereen verschillend. De brede ondersteuning is daarom maatwerk. We kijken in een aantal gesprekken samen met u wat er in uw situatie nodig is. Zo komen we tot een plan van aanpak.

Spuk-regeling

Sommige mensen denken dat ouders en kinderen die (mogelijk) gedupeerd zijn standaard recht hebben op geld of spullen van de gemeente. Of dat gemeenten vanuit de Specifieke uitkering (SPUK-regeling) een vast bedrag per ouder beschikbaar hebben. Of dat iedereen altijd precies hetzelfde krijgt. Dat klopt niet. Soms kan het zijn dat u spullen krijgt binnen de brede ondersteuning. Dit kan alleen als dit in uw plan van aanpak is opgenomen. Daarvoor is altijd een motivatie nodig. 

Contact

In onze gemeente werkt een team van medewerkers die kennis hebben van de toeslagenaffaire en van de hulp die gegeven kan worden. Zij hebben al veel gesprekken met ouders en kinderen gevoerd en weten hoe het proces van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) eruitziet. Zij denken graag met u mee over hoe uw leven weer op de rit kan komen. Bel hiervoor met 14 0591 of mail naar kot@emmen.nl.

Aanvragen

Sinds 2020 kunnen (mogelijk) gedupeerde ouders, kinderen, ex-partners en nabestaanden brede ondersteuning aanvragen via de gemeente. Deze aanvraagtermijn loopt tot en met 1 januari 2024. Bent u mogelijk gedupeerd en wilt u nog brede ondersteuning kinderopvangtoeslagaffaire aanvragen? Doe dat dan uiterlijk 1 januari 2024 via bovenstaande contactgegevens.

Voor wie

De brede ondersteuning is bedoeld voor (mogelijk) gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Ook kinderen, ex-toeslagpartners en nabestaanden van gedupeerden hebben recht op ondersteuning vanuit de gemeente.

Als ouders kunt u op verschillende manieren hulp krijgen vanuit de gemeente. Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • hulp bij het contact met de Belastingdienst
 • ondersteuning bij gezondheidsproblemen, vitaliteit en psychologische problemen
 • ondersteunen bij hulp aan uw gezin
 • een luisterend oor wanneer u over uw situatie wilt praten
 • samen kijken naar mogelijkheden voor opleiding en werk
 • ondersteunen om uw inkomsten en uitgaven in balans te brengen
 • hulp bij het indienen van schulden bij de Sociale Banken Nederland (SBN) en het samen vinden van oplossingen voor de schulden die niet onder de regeling voor kwijtschelding vallen

Zijn jouw ouders gedupeerd door de toeslagenaffaire? Voor jou is er dan de kindregeling. Je krijgt een brief van de Belastingdienst over de kindregeling. Daarin staat ook informatie over het geldbedrag dat je krijgt. Naast het geldbedrag kun je ook hulp krijgen van de gemeente. Wil je met iemand van de gemeente praten over de toeslagenaffaire, of heb je andere vragen? Neem dan contact op via kot@emmen.nl of 14 0591. We helpen je graag.

We praten dan over jouw situatie en wat jij nodig hebt. Je kunt van ons bijvoorbeeld hulp krijgen bij:

 • Geldzorgen en overzicht op je financiën
 • Problemen met je gezondheid of als je niet zo lekker in je vel zit
 • Het zoeken naar werk of het volgen van onderwijs
 • Ondersteunen bij hulpvragen van je eigen gezin
 • Contact met de Belastingdienst

Om ook voor ex-toeslagpartners van gedupeerden de fouten uit het verleden te herstellen, is er de ex-toeslagpartnerregelingexterne-link-icoon. De regeling bestaat uit een geldbedrag, ondersteuning van uw gemeente, hulp bij uw schulden en hulp bij schade. U leest er alles over op de website van Belastingdienst: ex-toeslagpartnerregeling - Toeslagen Herstelexterne-link-icoon.

Er komt een regeling om de toeslagpartner of kinderen van overleden gedupeerden te ondersteunen. De brede ondersteuning van de gemeente is onderdeel van deze regeling. Dit start waarschijnlijk in het 1e kwartaal van 2024. Meer informatie leest u op de website van UHT: De nabestaandenregeling - Toeslagen Herstelexterne-link-icoon.

Chat met een medewerker