Vrouw die kindjes aan het voorlezen is.

money-debts-1 iconKinderopvangtoeslagaffaire

De Belastingdienst heeft fouten gemaakt bij het toekennen en uitbetalen van kinderopvangtoeslag. Sommige ouders moesten daardoor grote bedragen terugbetalen. Hierdoor raakten ouders en kinderen in grote problemen. Het rijk heeft gemeenten daarom gevraagd om brede ondersteuning te bieden aan (mogelijk) gedupeerde ouders en kinderen. De ondersteuning is bedoeld om een nieuwe start te maken. Wij noemen dat ‘brede ondersteuning kinderopvangtoeslagaffaire’. 

Brede ondersteuning

Brede ondersteuning is hulp die u nodig heeft om een nieuwe start te maken. Hulp op verschillende terreinen van uw leven zoals financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Denk bijvoorbeeld aan hulp om uw thuissituatie te verbeteren, om werk te vinden, een studie af te ronden of hulp bij gezondheidsproblemen.

Voor wie?

De brede ondersteuning is bedoeld voor (mogelijk) gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dit zijn mensen die een bedrag via de Catshuisregeling hebben ontvangen of hiervoor een aanvraag hebben gedaan.

Plan van aanpak

Welke hulp er nodig is om een nieuwe start te maken, is voor iedereen verschillend. We kijken daarom in een aantal gesprekken samen met u wat er in uw situatie nodig is. Zo komen we tot een plan van aanpak. De brede ondersteuning is maatwerk. 

Sommige mensen denken dat ouders en kinderen die (mogelijk) gedupeerd zijn standaard recht hebben op geld of spullen van de gemeente. Of dat gemeenten vanuit de Specifieke uitkering (SPUK regeling) SPUK-regeling een vast bedrag per ouder beschikbaar hebben. Of dat iedereen altijd precies hetzelfde krijgt. Dat klopt niet. Soms kan het zijn dat u spullen krijgt binnen de brede ondersteuning. Dit kan alleen als dit in uw plan van aanpak is opgeschreven. Daarvoor is altijd een motivatie nodig. 

Contact

In onze gemeente werkt een team van medewerkers die kennis hebben van de toeslagenaffaire en van de hulp die gegeven kan worden. Zij hebben al veel gesprekken met ouders en kinderen gevoerd en weten hoe het proces van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) eruitziet. Zij denken graag met u mee over hoe uw leven weer op de rit kan komen. Bel hiervoor met 14 0591 of mail naar kot@emmen.nl.
 

Chat met een medewerker