Briefjes van 50 en 100 euro

money-debts-handle iconSchuldhulpverlening

Maakt u zich zorgen om uw financiën of heeft u schulden? Bijvoorbeeld doordat uw inkomen minder is geworden? U kunt zich dan melden bij team Schulddienstverlening, zij kijken samen met u naar uw situatie. Schuldhulpverlening kan een oplossing zijn voor het verbeteren van uw financiële situatie. Schulddienstverlening helpt u onder ander bij het afbetalen van schulden. Team Schulddienstverlening biedt onder andere het volgende: budgetcoach, budgetbeheer en begeleiding, schuldregeling of wettelijke schuldsanering.  

Aanvraag schuldregeling door bewindvoerder/externe inkomensbeheerder

Staat u onder bewind en heeft u schulden? Dan kan uw bewindvoerder u rechtstreeks aanmelden bij de gemeente Emmen. De bewindvoerder mailt de beschikking van de Onderbewindstelling naar schuldregeling@emmen.nl en ontvangt vervolgens van de gemeente een overzicht van de aan te leveren gegevens voor de aanvraag.  

Doet een inkomensbeheerder uw financiën, dan mag u voor een schuldregeling ook rechtstreeks aangemeld worden. Uw inkomensbeheerder mailt een volmacht of de budgetbeheerovereenkomst naar schuldregeling@emmen.nl en ontvangt vervolgens van de gemeente een overzicht van de aan te leveren gegevens voor de aanvraag.

Financiële- en schulddienstverlening voor ondernemers 

Bent u als ondernemer (tijdelijk) in zwaar weer terecht gekomen en zijn hierdoor schulden ontstaan? Ook ondernemers kunnen in de Gemeente Emmen gebruik maken van schulddienstverlening voor ondernemers.

Budgetcoach en budgetbeheer

De budgetcoach kijkt over uw schouder mee naar uw financiën en begeleidt u om hier weer overzicht over te krijgen. Hiervoor worden verschillende gesprekken gepland. Tijdens het budgetcoachtraject blijft u zelf uw inkomen ontvangen en moet u zelf uw vaste lasten betalen.

Budgetbeheer betekent dat team Schulddienstverlening het beheer over uw financiën tijdelijk overneemt. Ook krijgt u begeleiding om goed overzicht over én inzicht in uw financiën te krijgen. Hierdoor krijgt u weer controle over uw financiën. 

Schuldregelingen

Soms zijn er schulden die u niet zelf kunt oplossen. Een schuldregeling kan dan een mogelijkheid zijn. Bij een schuldregeling bemiddelt team Schulddienstverlening en doet namens u een betalingsvoorstel aan uw schuldeisers. U moet maandelijks een bedrag aflossen. Team Schulddienstverlening vraagt de schuldeisers een eventuele restantschuld kwijt te schelden als u aan alle voorwaarden heeft voldaan. Dit is een vrijwillige regeling voor u en uw schuldeisers. Schuldeisers zijn dus niet verplicht mee te werken aan deze ‘minnelijke schuldregeling’.

Als schuldeisers niet willen meewerken aan een minnelijke schuldregeling, kunt u een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dit verzoek gaat altijd via de Rechtbank Noord-Nederland. Team Schulddienstverlening kan u helpen met het verzoek. Tijdens een zitting wil de rechter van u weten hoe uw schulden zijn ontstaan en wat uw motivatie is om aan een oplossing te werken. De rechter bepaalt of u wordt toegelaten tot de Wsnp. Als u wordt toegelaten, wordt door de rechter een Wsnp-bewindvoerder toegewezen. Deze komt bij u op huisbezoek en bekijkt uw post. Schuldeisers kunnen dan uw schuld indienen bij de bewindvoerder. Wanneer alles goed is verlopen, wordt een schone lei verstrekt. Een schone lei betekent dat de schuldeisers de restantschuld niet meer kunnen opeisen.   

Contact

Team Schulddienstverlening is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur via telefoonnummer 14 0591. 

 

Chat met een medewerker