Inkomensbeheer voor aanbieders

De gemeente Emmen heeft een Open House Constructie opgezet om (lokale) marktpartijen voor Inkomensbeheer te contracteren. Hierdoor heeft de inwoner keuzemogelijkheid tussen meerdere marktpartijen en kan de kwaliteit en continuïteit van Inkomensbeheer geborgd worden.

Voorwaarden

Als aanbieder kunt u jaarlijks toetreden tot deze constructie als u aan een aantal instapvoorwaarden voldoet en zich conformeert aan de door de gemeente Emmen opgestelde eisen voor Inkomensbeheer.

Voor de geïnteresseerde aanbieder die tussentijds wil toetreden geldt het volgende:

  1. Vóór 1 mei van ieder kalenderjaar kunt u uw interesse kenbaar maken door een mail te versturen naar schulddienstverlening@emmen.nl.
  2. U ontvangt in een mail alle informatie over de aanmeldprocedure terug.
  3. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 1 juni van ieder kalenderjaar. 
  4. In de maand juni wordt uw aanmelding nader beoordeeld.
  5. Terugkoppeling over mogelijke toetreding of afwijzing wordt uiterlijk voor 20 juni aan u medegedeeld.
  6. Indien toegelaten start de overeenkomst per 14 juli.

Aanmeldingsronde

Binnenkort start de gemeente Emmen met de eerste aanmeldingsronde om op die manier medio juli dit jaar (lokale) aanbieders te contracteren. Ben u geïnteresseerd? U kunt uw interesse kenbaar maken door een mail te versturen naar schulddienstverlening@emmen.nl
U ontvangt dan een uitnodiging met alle documenten voor de aanmeldingsprocedure. Uw aanmelding, met inachtneming van de gestelde voorwaarden en documenten ter bewijs, kunt u tot 5 juli insturen.

Chat met een medewerker