Meerdere handen op elkaar

help-support iconOndersteuning via de Wmo

Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen en meedoen aan de maatschappij? En heeft u hierbij hulp en ondersteuning nodig?  Dan kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onder de Wmo valt:

•    schoonmaakondersteuning
•    dagbesteding
•    begeleiding
•    kortdurend verblijf
•    beschermd wonen
•    vervoer
•    hulpmiddelen
•    woningaanpassingen

Bij de Wmo kijken we eerst naar wat u zelf kunt doen en wat familie, vrienden en/of bekenden kunnen betekenen. Kunt u u zelf niet redden, ook niet met hulp uit de omgeving? Dan kunt u via de Wmo hulp krijgen. 

Voor wie is de Wmo?

De Wmo is voor mensen vanaf 18 jaar met een handicap, (chronische) ziekte of een psychisch probleem. 

Hoe vraagt u Wmo-voorzieningen aan?

  1. U neemt contact op met De Toegang en maakt een afspraak voor een keukentafelgesprek
  2. Tijdens het keukentafelgesprek vertelt u over uw situatie, uw mogelijkheden en uw netwerk. U kunt altijd iemand meenemen bij dit gesprek. 
  3. Als de medewerker van De Toegang na het keukentafelgesprek een Wmo-voorziening adviseert, kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente neemt vervolgens een officieel Wmo-besluit. U ontvangt hier bericht over.

Eigen bijdrage 

Het gesprek met de Toegang is gratis. Als u een Wmo-voorziening krijgt, dan moet u soms een eigen bijdrage betalen. Dit hangt af van uw inkomen. Het CAK berekent de eigen bijdrage. Dit kunt u ook tijdens het gesprek overleggen met de medewerker van De Toegang. Op de website van het CAK kunt u zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Soms kunt u met een persoonsgebonden budget zelf uw hulp regelen. U kiest dan bijvoorbeeld zelf wie u inhuurt voor ondersteuning in de huishouding. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw of een familielid.

Cliëntondersteuning

U kunt gebruik maken van cliëntondersteuning. Een onafhankelijke cliëntondersteuner denkt met u mee en helpt u inzicht te krijgen in uw situatie. Zo nodig geeft de  cliëntondersteuner informatie en advies. Dit kan gaan om vragen op allerlei levensgebieden: wonen, inkomen, werk, dagbesteding, sport, vervoer, opvoeding of zorg. De gemeente Emmen heeft hiervoor afspraken gemaakt met MEE Drenthe  en Zorgbelang Drenthe. U kunt een van de organisaties benaderen met uw vraag. De cliëntondersteuning is gratis.

Klachten

Heeft u een klacht over de Wmo zorg of ondersteuning? Op de pagina Klachten over zorg leest u wat u kunt doen.