Meerdere handen op elkaar

Ondersteuning via de Wmo

Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen en meedoen aan de maatschappij? En heeft u hierbij hulp en ondersteuning nodig?  Dan kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bij de Wmo kijken we eerst naar wat u zelf kunt doen en wat familie, vrienden en/of bekenden kunnen betekenen. Kunt u u zelf niet redden, ook niet met hulp uit de omgeving? Dan kunt u via de Wmo hulp krijgen.

Onder de Wmo valt:

 • Schoonmaakondersteuning.  U krijgt hulp bij het schoonmaken van alle ruimten in uw huis die u dagelijks gebruikt. Ook het verzorgen van de was hoort hierbij.
 • Dagbesteding. In een groep ontmoet u andere mensen en doet u mee aan verschillende activiteiten. Zo krijgt u structuur in uw week. 
 • Individuele begeleiding. U krijgt begeleiding om goed te kunnen meedoen met het dagelijks leven 
 • Kortdurend verblijf. U kunt tijdelijk in een instelling wonen als uw mantelzorger afwezig is en u niet alleen kunt zijn
 • Beschermd wonen. U woont in een instelling en krijgt begeleiding bij het uitvoeren van dagelijks activiteiten. 
 • Vervoer. U kunt reizen met een hubtaxi of gebruikmaken van het collectief taxivervoer.
 • Hulpmiddelen. U kunt hulpmiddelen krijgen die u helpen het leven makkelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoel of een scootmobiel. 
 • Woningaanpassingen. Kunt u door een beperking uw woning niet normaal gebruiken?  Dan kan uw huis bouwkundige aanpassingen krijgen zodat het goed bereikbaar en bruikbaar is. 

Voor wie is de Wmo?

De Wmo is voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning nodig hebben vanwege een beperking, (chronische) ziekte of psychische aandoening.

Hoe vraagt u Wmo-voorzieningen aan?

 1. U neemt contact op met De Toegangexterne-link-icoon en maakt een afspraak voor een keukentafelgesprek
 2. Tijdens het keukentafelgesprek vertelt u over uw situatie, uw mogelijkheden en uw netwerk. U kunt altijd iemand vragen om aanwezig te zijn bij dit gesprek.
 3. Als de medewerker van De Toegang na het keukentafelgesprek een Wmo-voorziening adviseert, kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente neemt vervolgens een officieel Wmo-besluit. U ontvangt hier bericht over.

Cliëntondersteuning

U kunt gebruik maken van cliëntondersteuning. Een onafhankelijke cliëntondersteuner denkt met u mee en helpt u inzicht te krijgen in uw situatie. Zo nodig geeft de cliëntondersteuner informatie en advies. Dit kan gaan om vragen op allerlei levensgebieden: wonen, inkomen, werk, dagbesteding, sport, vervoer, opvoeding of zorg. De gemeente Emmen heeft hiervoor afspraken gemaakt met MEE Drentheexterne-link-icoon  en Zorgbelang Drentheexterne-link-icoon. U kunt een van de organisaties benaderen met uw vraag. De cliëntondersteuning is gratis.

Vrijwilligers Informatiepunt Emmen

Als mensen in uw omgeving niet kunnen helpen, dan kunt u hulp vragen aan vrijwilligers. Bij het Vrijwilligers Informatiepunt Emmenexterne-link-icoon kunt u terecht met vragen over vrijwilligerswerk en ondersteuning door vrijwilligers, zoals hulp bij boodschappen, kleine klusjes, vervoer, in de tuin of administratie. 

Eigen bijdrage 

Het gesprek met de Toegang is gratis. Als u een Wmo-voorziening krijgt, dan moet u meestal een eigen bijdrage betalen van 19 euro per vier weken. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Als u een minimum inkomen heeft, hoeft u meestal geen eigen bijdrage te betalen.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Soms kunt u met een persoonsgebonden budgetexterne-link-icoon zelf uw hulp regelen. U kiest dan bijvoorbeeld zelf wie u inhuurt voor ondersteuning in de huishouding. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw of een familielid.

Klachten

Heeft u een klacht over de Wmo zorg of ondersteuning? Op de pagina Klachten over zorg leest u wat u kunt doen.

Chat met een medewerker