Meldingen Servicepunt Bodemdaling

Vanaf de start van het Servicepunt Bodemdaling in maart 2022, hebben in totaal 22 huishoudens een melding gedaan. Servicepuntmedewerker Margreet Bosman ging in gesprek met de inwoners over hun melding. Het goed in kaart brengen van de melding en het geven van informatie aan inwoners stonden hierbij centraal. 

Oorzaken en schadeherstel

Inwoners vragen vooral naar hoe zij de schade kunnen herstellen en of er financiële tegemoetkoming mogelijk is. Ook willen zij graag weten wat de oorzaak van bodemdaling is. Daarnaast vroeg een aantal inwoners informatie over (ver)bouwen in het bodemdalingsgebied. Hiervoor heeft het Servicepunt Bodemdaling gemaakt: een stappenplan funderingsherstel, stappenplan bouwen en verbouwen en checklist van aannemers

Signaleren en aanpakken

Naast het informeren en adviseren heeft het Servicepunt Bodemdaling een signaalfunctie. De meldingen en gesprekken geven belangrijke informatie over de omvang en aard van de problematiek. De antwoorden op de vragen van inwoners worden momenteel gezocht in de lopende projecten. Zo wordt binnen het Programma Bodemdaling gewerkt aan het in kaart brengen van mogelijke financiële instrumenten voor inwoners. Ook vragen we aandacht van het kabinet om van bodemdaling een landelijke aanpak te maken: 1 miljoen huishoudens in Nederland hebben ermee te maken.  

Om goed zicht te krijgen op hoe groot het probleem is, is het belangrijk dat inwoners een melding doen als zij een vermoeden hebben van schade door bodemdaling. Dit kan via het Servicepunt Bodemdaling. Meer informatie is te vinden op de pagina over bodemdaling.

Chat met een medewerker