Twee mensen zittend op een bankje

Bouwen in veengebied

Wilt u (ver)bouwen in het (voormalige) veengebied van de gemeente Emmen, dan is het goed om rekening te houden met eventuele risico’s op bodemdaling. Dit heeft namelijk gevolgen voor de uitvoering van uw bouwplan. 

1. Schakel een bouwkundig deskundige in

Omdat de bodem zo specifiek is, raden wij aan om een bouwkundig deskundige in te schakelen. Deze deskundige stelt dan een bouwplan op waarbij hij rekening houdt met de ondergrond en een daarbij passende funderingsconstructie.

2. Verzamel informatie over de ondergrond

De beste manier om informatie over de ondergrond te krijgen is via een sonderingsonderzoek. Dit is bij nieuwbouw ook wettelijk verplicht. Bij ver- of uitbouw is het niet verplicht, maar wij raden het wel ten zeerste aan. Weten of uw woning in het gebied ligt waar meer kans is op bodemdaling? Bekijk dan de kaartexterne-link-icoon.

3. Controleer de bestaande fundering

Bij het verbouwen van bestaande gebouwen is het heel belangrijk om goed te weten hoe de bestaande fundering en hoofddraagconstructie zijn. Misschien is die informatie in het bouwarchief van de gemeente te vinden. U kunt informatie uit het bouwarchief opvragen via de pagina Bouwplannen en bouwtekeningenexterne-link-icoon. Doet u sonderingsonderzoek, dan controleren ze sowieso de fundering. Hierbij kijken ze naar: 

  • De bestaande fundering en hoofddraagconstructie
  • Aantasting, scheurvorming en/of onacceptabele vervormingen 
  • Of de fundering scheef staat
  • Verzakkingen van de gebouwen en de bodem
  • Hoeveel de draagconstructie nu moet dragen (zowel horizontaal als verticaal) 
  • De aanwezigheid van extra draagvermogen van de constructie. 

4. Ontwerp zorgvuldig

Als u gaat verbouwen moet de ontwerper in het nieuwe ontwerp rekening houden met bestaande constructie en hoe het totale gewicht verdeeld kan worden over de hoofddraagconstructie, inclusief de fundering.

Vergunning nodig of niet?

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig, soms is het doen van een melding ook voldoende. Met de Vergunningcheckexterne-link-icoon controleert u snel of u voor uw werkzaamheden een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Maar let op: ook bij het bouwen zonder vergunning moet u de constructieve veiligheid en kwaliteit van de (ver)bouw kunnen aantonen. Moet u de hoofddraagconstructie inclusief de fundering van het bestaande gebouw herstellen of versterken, dan heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. 

Wel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gelden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze nieuwe wetgeving heeft misschien gevolgen voor u als u de aanvraag omgevingsvergunning indient na 1 januari 2024. Op de pagina Bouwen onder Kwaliteitsborgingexterne-link-icoon leest u hier meer over. Kijk voor meer informatie over de bodem ook bij de Lokale Omstandighedenexterne-link-icoon

Chat met een medewerker