Inspreken in een commissievergadering

De gemeenteraad vindt dat iedere inwoner van de gemeente Emmen iets mag zeggen over zaken die voor hem of haar belangrijk zijn. Daarom heeft iedere inwoner spreekrecht tijdens een vergadering van de raadscommissie Bestuur, middelen en economie, Samenleving of Wonen en ruimte.

U kunt inspreken als het onderwerp valt binnen het taakveld van één van de drie raadscommissies. Wilt u inspreken? Geef dit dan minimaal 24 uur voor de vergadering van de raadscommissieexterne-link-icoon door aan de griffie. Geef daarbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp door.

Inspreken, hoe gaat dat?

 • U meldt zich minimaal 15 minuten voor de vergadering in de raadzaal bij de voorzitter van de commissie.
 • De vergadering begint om 19.30 uur en kort na de opening begint het inspreken.
 • Voor het inspreken is in totaal ongeveer 30 minuten tijd in gepland. 
 • De voorzitter bepaalt wie eerst mag inspreken en wie later.
 • Spreekt u in over een onderwerp dat als A-stuk op de agenda staat? Dan heeft u maximaal 4 minuten spreektijd. Iedere fractie mag daarna maximaal 4 minuten spreken.
 • Spreekt u in over een onderwerp dat als B-stuk op de agenda staat? Dan heeft u eerst maximaal 4 minuten spreektijd. Iedere fractie mag daarna maximaal 4 minuten spreken. Daarna mag u reageren. Hiervoor heeft u nog 2 minuten spreektijd. Iedere fractie mag dan nog maximaal 2 minuten spreken. 
 • Als er meer dan zes insprekers zijn, bepaalt de voorzitter hoelang zij mogen spreken.
 • Als u aan de beurt bent, vraagt de voorzitter aan u om naar de spreekstoel te gaan.
 • De commissieleden luisteren naar u en kunnen korte vragen aan u stellen. Ze gaan niet met u of met elkaar in discussie.
 • De commissieleden bepalen voor zichzelf wat zij ermee willen doen.
 • Als u klaar bent met inspreken, mag u weer op de publieke tribune gaan zitten maar u mag ook naar huis gaan.

Tips

 • Schrijf van te voren op wat u wilt zeggen. Zo weet u zeker dat u niets vergeet.
 • Hou het kort.

Live uitzending en verslag

Wij zenden de vergadering live uit. En de video komt ook in het videoarchief. Verder wordt er van de vergadering een schriftelijk verslag gemaakt. Deze komt ook in het informatiesysteem van de gemeenteraadexterne-link-icoon te staan. Iedereen kan de uitzending zien en het verslag lezen.

Wilt u inspreken of meer weten?

Wilt u inspreken of meer weten? De griffie vertelt u er graag meer over heeft ook tips voor u. Neem dan contact op via griffie@emmen.nl. Bellen kan ook op 14 0591.

Chat met een medewerker