Informatie uit de Basisregistratie (BRP)

De gemeente houdt persoonsgegevens van u bij voor de uitvoering van overheidstaken. Uw gegevens worden opgeslagen in een landelijk systeem: de Basisregistratie Personen (BRP). Persoonsgegevens uit de BRP zijn niet openbaar. Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens opvragen. Bijvoorbeeld voor pensioenen, uitkeringen, huurtoeslag of belastingen. Door de centrale registratie in de BRP hoeft u uw gegevens niet steeds opnieuw door te geven en is de kans op fouten kleiner.

Beschrijving

In de BRP staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw eigen gegevens kunt u inzien via MijnOverheid.nl. Of bij de gemeente waar u woont. Verschillende organisaties gebruiken gegevens uit de BRP, bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. U kunt op Rijksoverheid.nlexterne-link-icoon zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor. 
Wilt u weten welke organisaties uw gegevens ontvangen hebben en wanneer? Kijk op MijnOverheid.nlexterne-link-icoon of vraag de informatie op bij de gemeente. 

Aanvragen

Het overzicht van organisaties die uw gegevens hebben ontvangen kunt u hier opvragen. U krijgt een overzicht van instanties die uw gegevens hebben opgevraagd, met daarbij de datum. Het overzicht gaat maximaal twintig jaar terug in de tijd. Zo lang moet de overheid zogeheten 'verstrekkingen' bewaren volgens de Wet Basisregistratie Personen (BRP). De Wet BRP is ingegaan op 6 januari 2014. Tot die tijd was de wettelijke bewaartermijn één jaar. Het is daarom niet altijd mogelijk om alle verstrekkingen van de afgelopen twintig jaar terug te vinden.  

Kosten

Uw eigen gegevens uit de BRP opvragen is gratis. 

Meer informatie

Chat met een medewerker