Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Geheimhouding persoonsgegevens

Beschrijving

In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl.

Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Hoe vraagt u geheimhouding aan

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens online aanvragen of eventueel schriftelijk per brief.

Beëindigen geheimhouding

Heeft u de gemeente verzocht om geheimhouding maar vindt u dit niet meer nodig? Dan kunt u de geheimhouding beëindigen. Dit regelt u ook online met DigiD.

Voorwaarden

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen.

U kunt geen geheimhouding vragen voor verstrekkingen aan overheidsinstellingen en bepaalde maatschappelijke instellingen. De gemeente is verplicht om uw gegevens aan deze instellingen te verstrekken en hoeft u hierover niet op de hoogte te stellen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 4 weken.

U ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging. Geheimhouding is een recht van de burger. De gemeente zal daarom altijd aan uw verzoek voldoen.

Kosten

Het aanvragen van geheimhouding is gratis.

Wet en regelgeving

Meer informatie