build-reside iconGebouw of woning slopen

Als u gaat slopen, doet u een sloopmelding. U doet de melding via Omgevingsloket online.

Beschrijving

Als u een gebouw of woning gaat slopen, moet u dit van tevoren melden. Dit is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Ook wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Gaat het om een monument? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning voor een monument nodig. Als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten moet u een ontheffing bij de provincie aanvragen.

Wanneer u asbest tegenkomt tijdens het slopen, gelden er speciale regels. U mag alleen asbest in kleine hoeveelheden zelf verwijderen, anders moet een gespecialiseerd bedrijf dit doen. In sommige gevallen kunt u ook subsidie krijgen voor het verwijderen van asbestdaken of kunt u een gunstige lening afsluiten voor het verwijderen van asbestdaken. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Asbest verwijderen

Aanvragen

Zo doet u een sloopmelding:

  • Ga naar Omgevingsloket online
  • Doe de vergunningcheck.
  • U kunt meteen een melding doen of een vergunning aanvragen.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning

Heeft u geen DigiD? Dan kunt via het Omgevingsloket online een papieren formulier invullen en printen. Deze ondertekent u en levert u in bij de informatiebalie van het gemeentehuis. U kunt het ook opsturen. 

Maakt u geen gebruik van internet? Dan kunt u de melding invullen bij het Klant Contact Centrum (KCC). Een medewerker helpt u met de melding. U heeft hier een afspraak voor nodig. 

Heeft u naast het slopen ook plannen om te bouwen of verbouwen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Voorwaarden

De voorwaarden van het doen van een sloopmelding zijn:

  • U heeft meer dan 10 m3 sloopafval.
  • U gaat asbest verwijderen. 

Hoe lang gaat het duren?

Doe de melding minimaal 4 weken voor de start van het slopen. Soms kunt u de melding 5 werkdagen van tevoren doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om reparatie of onderhoud aan een deel van een gebouw waar asbest in zit.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Het indienen van een sloopmelding kost niets. Area kan wel een tarief vragen als u sloopafval brengt. U kunt het actuele storttarief bij Area opvragen.

Meer informatie

Chat met een medewerker