Gebouw of woning slopen

Als u gaat slopen, doet u een sloopmelding. U doet de melding via Omgevingsloket online.

Beschrijving

Als u een gebouw of woning gaat slopen, moet u dit van tevoren melden. Dit is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Ook wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Gaat het om een monument? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. Als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten moet u een ontheffing bij de provincie aanvragen.

Wanneer u asbest tegenkomt tijdens het slopen, gelden er speciale regels. U mag alleen asbest in kleine hoeveelheden zelf verwijderen, anders moet een gespecialiseerd bedrijf dit doen. In sommige gevallen kunt u ook subsidie krijgen voor het verwijderen van asbestdaken of kunt u een gunstige lening afsluiten voor het verwijderen van asbestdaken. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Asbest verwijderen

Aanvragen

Als u gaat slopen dan moet u dit bij de gemeente melden voordat u met het werk begint.

 • Als u sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren waarbij meer dan 10 kubieke meter aan sloopafval vrijkomt dan moet u een sloopmelding indienen bij de gemeente.
 • Ook als u asbest gaat verwijderen moet u een ‘Meldingsformulier Asbest verwijderen voor Particulieren’ indienen. Kijkt u ook bij 'Asbest verwijderen'.
 • U moet vier weken voordat u begint met de sloopwerkzaamheden de melding hiervan compleet indienen bij de gemeente.

Hoe dien ik een sloopmelding in?

 • Via het Omgevingsloket onlinemet DigiD. U kunt de melding met bijlagen digitaal indienen. U krijgt per e-mail een bevestiging van uw aanvraag.

 • Via het Omgevingsloket onlinezonder DigiD. U kunt een papieren formulier samenstellen, printen en invullen. Daarna ondertekent u het ingevulde formulier en u levert het in bij het Klant Contact Centrum (KCC) of stuurt het op.

 • Zonder internet. U kunt de melding ook invullen bij het Klant Contact Centrum (KCC). Een medewerker van het KCC kan u helpen met de melding. Hiervoor heeft u wel vooraf een afspraak nodig.

U geeft onder andere het volgende door bij de sloopmelding:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • naam en adres van degene die gaat slopen
 • de dagen en tijden waarop u gaat slopen
 • de manier waarop u gaat slopen
 • het materiaal dat vrijkomt bij de sloop
 • de hoeveelheid materiaal dat vrijkomt bij de sloop
 • een tekening van wat u gaat slopen

 

Voorwaarden

De voorwaarden van het doen van een sloopmelding zijn:

 • U heeft meer dan 10 m3 sloopafval.
 • U gaat asbest verwijderen. 

Hoe lang duurt het?

Doe de melding minimaal 4 weken voor de start van het slopen. Soms kunt u de melding 5 werkdagen van tevoren doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om reparatie of onderhoud aan een deel van een gebouw waar asbest in zit.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Aan het indienen van een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.
Wel kan het zijn dat Area een tarief vraagt als u sloopafval brengt. Informeert u bij Area Reiniging naar het actueel storttarief voor sloopafval. 

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie