Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Bewijs van in leven zijn

Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. In Nederland heet dit een bewijs van in leven zijn. U vraagt dit aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.

Beschrijving

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig in het buitenland. Dan heeft u een attestatie de vita nodig. Deze is in meerdere talen beschikbaar. 

Het verschil tussen beide documenten is:

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. 

Aanvragen

Als u staat ingeschreven in de gemeente Emmen, een 'bewijs van in leven zijn' kan op 3 manieren worden aangevraagd. 

  • Aan de balie. U kunt een bewijs van in leven zijn persoonlijk aanvragen in het gemeentehuis of in één van de 3 gemeentewinkels. Hier heeft u altijd een afspraak voor nodig. U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee en de brief van uw pensioenfonds als u het bewijs daarvoor nodig heeft.
  • Schriftelijk. U stuurt een door u ondertekende brief waarin u om een 'bewijs van in leven zijn' vraagt en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:

        Gemeente Emmen
        Team KZB
        Postbus 30.001
        7800 RA  Emmen

  • Door iemand anders. U kunt een ander persoon machtigen om het document voor u aan te vragen en op te halen. Gebruik het machtigingsformulier onderaan deze pagina onder het kopje 'Formulieren'. De gemeente heeft een originele handtekening nodig, het machtigingsformulier mag daarom geen scan of kopie zijn. 

Staat u niet ingeschreven?

Bent u Nederlander, verblijft u tijdelijk in Emmen, maar staat u hier niet ingeschreven? Dan kunt u de aanvraag alleen persoonlijk aan de balie doen. 

Kosten

Bewijs van in leven zijn, standaard versie : € 13,25

(tarief 2022) 

Wanneer u een brief van uw pensioenfonds heeft ontvangen waarop staat dat u het bewijs van in leven zijn “kosteloos” kan afhalen, dan verzoeken wij u de brief van het pensioenfonds mee te nemen. Dan is het document gratis.

Wet en regelgeving

Formulieren

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadshuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl
 

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 -16.30 uur
Woensdag 08.30 -16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 -16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen