Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Uittreksel basisregistratie BRP

Doe uw aanvraag voor een uittreksel BRP online! U krijgt dan het document per post thuisgestuurd binnen 5 werkdagen.

Beschrijving

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. U kunt een uittreksel uit de BRP online aanvragen. Binnen 5 werkdagen krijgt u het afschrift per post toegestuurd. U kunt het dus niet direct downloaden. 

U heeft een afschrift uit de Basisregistratie personen (BRP) vaak nodig voor:

  • het zoeken van een woning (voor de vermelding van de historische gegevens, waar u heeft gewoond, hoe vaak u bent verhuisd)
  • overschrijven kenteken als u niet in het bezit bent van een rijbewijs
  • huwelijk, partnerschap
  • echtscheiding, ontbinding huwelijk, partnerschap
  • pensioenaanvraag
  • militaire dienst

Op een afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidig adres. Soms wil een instantie andere gegevens. Geef daarom in uw aanvraag duidelijk aan waarvoor u het nodig heeft. De medewerker die uw aanvraag behandelt, weet dan welke gegevens erop moeten staan. 

Een BRP-uittreksel is niet meer nodig voor een leerling inschrijving school. Ouders zijn niet meer verplicht om bij de inschrijving van hun kind een afschrift uit de BRP aan de school te overleggen. Hierop is één uitzondering: niet-Nederlandse leerlingen die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijven, moeten wel een uittreksel uit de basisregistratie te overleggen.   

Aanvragen

Online aanvragen? 

U kunt online een BRP-afschrift digitaal aanvragen. Voor de aanvraag heeft u uw DigiD-inlog gegevens nodig. U krijgt het afschrift per post toegestuurd binnen 5 werkdagen. 

Ook iemand anders kan de aanvraag voor u doen! De volgende personen kunnen de aanvraag doen:

  • uw echtgenoot of geregistreerd partner, als hij of zij op hetzelfde adres ingeschreven staat als u. Een machtiging is niet nodig.
  • een willekeurig iemand, als u die persoon machtigt
  • ouders voor een minderjarige kind, als zij het ouderlijk gezag hebben. 

Iemand machtigen 

Een machtiging afgeven kan met het machtigingsformulier. Voor de aanvraag van uw akte, heeft de gemeente een originele handtekening nodig. Het machtigingsformulier mag daarom geen scan zijn of een kopie, want dan is de handtekening niet meer origineel. Houdt u hiermee rekening als u uw machtiging afgeeft aan de persoon die uw akte gaat aanvragen. Voegt u bij het machtigingsformulier ook een kopie van uw geldig legitimatiebewijs toe.

Voorwaarden

Iedere inwoner van Emmen kan PERSOONLIJK een afschrift BRP aanvragen. Voorwaarde is wel dat u als inwoner geregistreerd staat in de Basisregistratie personen (BRP). U kunt als ouder een afschrift BRP aanvragen voor uw minderjarig kind (jonger dan 16 jaar). Ook voor uw echtgenoot of geregistreerd partner is dit mogelijk. Voorwaarde is wel dat uw kind, echtgenoot of geregistreerd partner op hetzelfde adres staat ingeschreven als uzelf. Voor alle andere gevallen heeft u een machtiging nodig.

Kosten

De kosten voor een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) zijn € 13,25. 
De kosten kunt u online afrekenen tijdens uw digitale aanvraag met iDeal.

(tarief 2022).

Formulieren

Meer informatie