Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Akte uit de Burgerlijke stand

Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand is een schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis was.

Beschrijving

De gemeente schrijft belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven op in een officieel document. Dit heet een akte. Belangrijke gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld geboorte, huwelijk of overlijden. De akten bewaart de gemeente in de burgerlijke stand.

U kunt van deze akten een afschrift of uittreksel op papier aanvragen. Een uittreksel is een samenvatting van de informatie die de gemeente heeft. De belangrijkste gegevens staan erin. Een afschrift is een kopie van de akte, met een stempel en een handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Op een afschrift vindt u alle informatie die in een akte staat. Op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie. 

U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een:

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • akte van partnerschapsregistratie
 • akte van beëindiging partnerschap

Heeft u een uittreksel voor in het buitenland nodig? Vraag dan een internationaal uittreksel aan.

Heeft u een afschrift voor in het buitenland nodig? Dan vraagt u naast het afschrift ook een meertalig modelformulier aan. 

Aanvragen

Heeft de gebeurtenis waarvan u de akte wilt, plaatsgevonden in een andere gemeente dan Emmen, dan vraagt u de akte aan in de desbetreffende gemeente.

Digitaal aanvragen

Op dit moment kunt u onderstaande aktes digitaal aanvragen: 

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte 
 • akte van partnerschapsregistratie
 • akte van ontbinding partnerschap
 • overlijdensakte

Deze aktes kunnen aangevraagd worden voor uzelf of voor een familielid.
De overlijdensakte kan van een familielid (vader, moeder, partner, kind of overige erfgenaam) zijn.

Per post aanvragen 

U kunt uw akte ook per email aanvragen. Stuur dan een email naar: gemeente@emmen.nl
of stuur uw aanvraag per brief: Gemeente Emmen, team Burgerzaken, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. 

Voeg ook de volgende gegevens toe aan uw schriftelijke aanvraag:

 • Bij een geboorteakte: naam, geboortedatum en adres waar de akte naar toe gestuurd moet worden.
 • Bij een huwelijksakte: namen en geboortedata van echtpaar en adres waar de akte naartoe gestuurd moet worden.
 • Bij een echtscheidingsakte: namen geboortedata van ex-partners en adres waar de akte naartoe gestuurd moet worden.
 • Bij een overlijdensakte: naam geboortedatum, datum overlijden en het adres waar de akte naar toe gestuurd moet worden.
 • In alle gevallen voegt u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij.  

Op afspraak bij de balie aanvragen 

De aktes kunt u ook op afspraak aanvragen en ophalen aan de balie van het Klant Contact Centrum. U betaalt de akte ter plekke en krijgt de akte direct mee. 

Hoe lang duurt het? 

 • Vraagt u de akte digitaal aan, dan ontvangt u de akte per post binnen 5 werkdagen.
 • Vraagt u de akte schriftelijk op (per email, per post of via een vragenformulier), dan ontvangt u de akte binnen 4 weken.
 • Woont u in het buitenland? Houd er rekening mee dat de postbezorging langer kan duren.  
 • Op afspraak aan de balie krijgt u de akte meteen mee.

Voorwaarden

Een akte of afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente. U doet dit bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u geboren bent. 

Kosten

Voor het aanvragen van een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand betaalt u € 16,60. Een meertalig uittreksel of modelformulier kost € 16,60.

(tarieven 2024)

(landelijk tarief) 

Wet en regelgeving

Formulieren

Chat met een medewerker