Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

destination-plan iconBestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. U kunt een bestemmingsplan bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl. U kunt een bestemmingsplan ook opvragen via het digitale aanvraagformulier.

Beschrijving

Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Als u wilt bouwen of een bedrijf wilt starten dan is het verstandig om te kijken of dit ook mag volgens het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat onder andere:

 • de kenmerken van een wijk of gebied;
 • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn;
 • sloten, vaarten en rivieren in een wijk of gebied;
 • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied;
 • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld: 
  • de soort bebouwing die toegestaan is;
  • de manier waarop gebouwd mag worden;
  • de maximale hoogte van gebouwen;
  • voor welk doel de grond gebruikt mag worden; 
  • de bestemming per perceel, bijvoorbeeld bestemd als woning of bedrijf.

Let op: een taxatie van een perceel gaat op basis van de bestemming, bijvoorbeeld de bestemming 'woonfunctie'. Deze functie is niet altijd hetzelfde als de functie die de notaris hanteert voor een perceel. 

Aanvragen

U kunt in principe alle bestemmingsplannen bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl.

Als het plan wat u zoekt niet op de website van ruimtelijke plannen staat, kunt u deze opvragen bij de gemeente via het digitale aanvraagformulier. Dit kunt u doen als persoon of als bedrijf. Per aanvraag kunt u informatie over één adres opvragen. U ontvangt de informatie binnen drie weken per e-mail. 

Vooraf bespreken aan de balie?

Wijkt uw bouwplan af van het bestemmingsplan en wilt u weten of er mogelijkheden of kansen zijn om uw plan te kunnen uitvoeren? Maak dan eerst een afspraak met de klantmanager Vergunningen bij de balie van het gemeentehuis. De klantmanager bespreekt met u de mogelijkheden en de eventuele vervolgstappen. Omschrijf bij de toelichting van de afspraak, kort maar zo goed mogelijk, uw vraag over uw plan, inclusief de locatie waar uw vraag over gaat. Wij bereiden het gesprek dan alvast voor. Soms bellen wij u vooraf om extra aanvullende informatie. 

 

Kosten

De informatie op Ruimtelijkeplannen.nl is gratis.

Vraagt u een bestemmingsplan aan via het digitale aanvraagformulier dan moet u hiervoor betalen.

De actuele tarieven zijn:

 • bestemmingsplan informatie (vastgoedvragen en/of publiekrechtelijke vragen) per opgevraagd object: € 48,65
 • aanvullende bodeminformatie en/of gegevens met betrekking tot de Wet Bodembescherming per opgevraagd object: € 48,65

(tarieven 2023)

Meer informatie

Chat met een medewerker