Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Aanlegvergunning

Beschrijving

Werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning nodig is, zijn bijvoorbeeld het graven van sloten, het aanleggen van nieuwe wegen, meestal alle werkzaamheden waarbij iets nieuws wordt aangelegd en daar ondergrondse graafwerkzaamheden voor moeten worden uitgevoerd. Meestal is al aangegeven in de bestemmingsplannen of een vergunning nodig is. 

Aanvragen

U kunt de omgevingsvergunning (voor aanleg) op twee manieren aanvragen:

  • Via het Omgevingsloket online, met DigiD 
  • Heeft u geen internet? U kunt de aanvraag ook invullen bij het Klant Contact Centrum (KCC). Een medewerker van het KCC kan u helpen met de aanvraag. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken met het KCC. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor de omgevingsvergunning voor het aanleggen zijn onder andere: 

  • de werkzaamheden moeten passen in het bestemmingsplan 
  • het mag niet om een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht gaan

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor het aanleggen, dan kan de vergunning ook gevolgen hebben voor de natuur. De gemeente of provincie moet dit dan beoordelen. 

Hoe lang duurt het?

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Kosten

Aanvraag omgevingsvergunning, met betrekking tot een aanlegactiviteit: 

  • indien de aanlegkosten minder bedragen dan € 2.033,00 een vast tarief van € 84,83.
  • indien de aanlegkosten bedragen tussen € 2.033,- en € 25.001,- : 2,96 % van de aanlegkosten
  • indien de aanlegkosten bedragen tussen de € 25.001,00 en € 450.001,00:  2,57% van de aanlegkosten en een vast tarief van € 126,16
  • indien de aanlegkosten bedragen tussen de € 450.001,00 en € 1.000.001,00 : 2,49% van de aanlegkosten en een vast tarief van € 1.896,18 
  • indien de aanlegkosten meer dan € 1.000.001,00 bedragen: 1,86% van de aanlegkosten en een vast tarief van € 7.103,72. 

  (tarieven 2022) 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie