Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

permits iconAanlegvergunning

Beschrijving

U wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een weg aanleggen
 • een sloot graven of dempen
 • een boom planten
 • grond ophogen of afgraven

Meestal heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het aanleggen hiervan. Vroeger heette dit de aanlegvergunning.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning voor het aanleggen. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure.

Wilt u grond ophogen of afgraven? Mogelijk moet u daar ook een melding voor doen. 

Aanvragen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor het aanleggen aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U heeft onder andere nodig:
  • een plattegrond met maatvoeringen
  • een omgevingsschets
  • een beschrijving van het werk
  • een beschrijving van de bijzonderheden (zoals mogelijke vervuiling en overlast voor omwonenden)

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De gemeente of provincie moet dit beoordelen. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor de omgevingsvergunning voor het aanleggen zijn onder andere:

 • de werkzaamheden passen in het bestemmingsplan
 • het gaat niet om een monument
 • het gaat niet om een beschermd stads- of dorpsgezicht

Hoe lang gaat het duren?

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Tarieven 2023:

Aanlegkosten Tarief
Minder dan € 2.033,00,-  Vast tarief € 86,95
Tussen € 2.033,- en € 25.001,- 2,96 % van de aanlegkosten
Tussen € 25.001,00 en € 450.001,00,- 2,57% van de aanlegkosten en vast tarief van € 129,32
Tussen € 450.001,00 en € 1.000.001,00,- 2,27% van de aanlegkosten en vast tarief van € 1943,58
Meer dan € 1.000.001,00 1,86% van de aanlegkosten en vast tarief van € 7.281,31. 

 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Meer informatie

Chat met een medewerker