Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Woo-verzoek

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan om informatie vragen. De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen.

U kunt dit aanvragen met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijven/organisaties).

Beschrijving

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit staat in de Wet open overheid (Woo).

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.
 • U krijgt de informatie via internet.

De gemeenten en andere overheden gaan zelf ook actief informatie openbaar maken. U vindt deze informatie op het Platform open overheidsinformatieexterne-link-icoon.

Informatie die al openbaar is

Aanvragen

Zo vraagt u informatie aan:

 1. Gebruik het online formulier voor een bedrijf of een persoon, of
 2. Schrijf een brief naar: Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Emmen
  Postbus 30.001
  7800 RA Emmen

Geef in uw brief aan:

 • over welk onderwerp u informatie wilt hebben
 • welke documenten u wilt bekijken of krijgen
 • op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen
 • uw contactgegevens en telefoonnummer

Als we de aanvraag hebben gekregen, neemt de Woo-coördinator of contactpersoon telefonisch contact met u op. Er wordt dan met u doorgenomen hoe het proces verder gaat.

Voorwaarden

De voorwaarden om een aanvraag voor informatie te doen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U mag geen documenten inzien:
  • die over de veiligheid van het land gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)
  • opsporing en vervolging van strafbare feiten
  • inspectie, controle en toezicht door de overheid
  • die door de griffie zijn geschreven

Sommige informatie mogen we alleen voor een deel openbaar maken. Bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheid of seksuele geaardheid. Deze informatie maken we dan zwart in de documenten.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente stuurt u een bericht binnen 4 weken nadat uw aanvraag is ontvangen. Deze periode mag de gemeente 1 keer verlengen met 2 weken. U krijgt dan bericht van de Woo-coördinator.

Als u informatie vraagt van partijen waarmee de gemeente samenwerkt, dan kunnen zij bezwaar maken op het openbaar maken. In dit geval mag de gemeente de periode met twee weken extra verlengen.

Kosten

De gemeente kan kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Is het belangrijk dat u snel antwoord krijgt? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Meer informatie

Chat met een medewerker