Wethouder Jan Bos

Wakker Emmen

Portefeuille Bereikbaarheid, Openbare ruimte, Handhaving en Organisatie

  • Openbare Ruimte
  • Bereikbaarheid (binnen gemeentegrens)
  • Organisatie en bedrijfsvoering
  • Toezicht en Handhaving
  • Coördinatie De Toegang
  • Dierenwelzijn
  • Gebied: Emmen-Oost

6e loco-burgemeester

Chat met een medewerker