Portefeuille Economie, Wmo en Emancipatie

  • Economische ontwikkeling
  • Verduurzaming bedrijfsleven
  • Evenementen en Horeca
  • Bereikbaarheid (gemeentegrens overstijgend)
  • Internationale betrekkingen
  • Noordelijke Samenwerking
  • Wmo 
  • Emancipatie
  • Gebied: De Monden

4e loco burgemeester

Chat met een medewerker