Twee mensen zittend op een bankje

urgent iconWat doen gemeente, provincie en waterschap?

Gemeente, waterschappen en provincie

  • De Gemeente Emmen, provincie Drenthe, waterschap Vechtstromen en Waterschap Hunze & Aa’s richten een servicepunt in voor inwoners van de gemeente Emmen. Inmiddels in het Servicepunt Bodemdaling geopend. Op deze pagina vindt u informatie, adviezen en de openingstijden van het Servicepunt.
  • Brengen via de lopende klimaattafels de risico's van zetting en bodemdaling in veengebieden onder de aandacht.

Gemeente Emmen

  • Onderzoekt de ernst en omvang van de gebouwschades in het pilotgebied;
  • Gaat aan de slag met verkeersmaatregelen en trillingsonderzoek. Zo is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om zwaar verkeer te verminderen op de klinkerwegen en wordt onderzoek gedaan naar trillingen en het risico op schade aan gebouwen. De uitkomsten van het onderzoek naar verkeer worden gebruikt bij het herstellen van de wegen en het voorkomen van verdere schade aan de wegen van de gemeente.

  Waterschap Vechtstromen

  • Doet onderzoek naar het onttrekken van grondwater in het pilotgebied en wat dit doet met de grondwaterstand. 

Provincie Drenthe

  • Neemt het initiatief om de bodemdalingsproblematiek van veengebieden landelijk aan te kaarten; 
  • Voert een Quickscan uit waar deze funderingsproblematiek in Drenthe zich voordoet of kan gaan voordoen;
  • Gaat na welke financiële instrumenten geschikt en beschikbaar zijn om gedupeerde burgers, van wie schade niet op derde partijen verhaald kan worden, financieel te kunnen ontlasten om hun fundering duurzaam te laten herstellen;
  • Dringt er bij het kabinet op aan dat er snel een duurzame, adequate en laagdrempelige regeling komt om gedupeerde bewoners die tussen wal en schip dreigen te raken financieel te hulp te kunnen schieten.
Wat kunt u verwachten Wanneer
Schademeldingen bodemdaling Eind 2019
Informatieavond inwoners Januari 2020
Partijen starten onderzoek in pilot gebied Zomer 2020
Presentatie onderzoeksresultaten Juni 2021
Aanstelling programmamanager en uitvoering maatregelen Sept 2021
Zwaar verkeer wordt geweerd Vaart Zuidzijde Januari 2022
Opening Servicepunt Bodemdaling Maart 2022
Update nieuwsbrief inwoners Maart 2022
Quickscan Drenthe Voorjaar 2022
Eerste evaluatie klanttevredenheid Servicepunt  Voorjaar 2022
Onderzoeksresultaten Ernst en Omvangschade Voorjaar 2023
Resultaten onderzoek financiële instrumenten bekend Loop 2022
Onderzoeksresultaten Grondwateronttrekking Voorjaar 2023
Onderzoeksresultaten Trillingen Loop 2022
Evaluatie klanttevredenheid Servicepunt Najaar 2022
Chat met een medewerker