Twee mensen zittend op een bankje

Servicepunt Bodemdaling

Gemeente Emmen, provincie Drenthe, waterschap Vechtstromen en waterschap Hunze & Aa’s hebben het Servicepunt Bodemdaling ingericht. Hier kunt u terecht met vragen over bodemdaling of schade aan uw woning. U kunt op één plek uw vragen stellen en vanuit hier krijgt u informatie en advies of wordt u in contact gebracht met de juiste organisatie.

Wilt u bijvoorbeeld verbouwen? Of heeft u schade en wilt u hier onderzoek naar doen of herstelwerk laten uitvoeren? Dan kunt u bij het Servicepunt Bodemdaling wat de mogelijke aanpak is. Ook kan het servicepunt u in contact brengen met een constructeur of bodemadviseur. 

Openingstijden en contactgegevens Servicepunt Bodemdaling

U kunt tijdens openingstijden van het gemeentehuis een afspraak maken bij het Servicepunt Bodemdaling. Voor informatie, een afspraak maken of advies: bel 14 0591 of stuur een e-mail naar bodemdaling@emmen.nl.

Uw servicepuntmedewerker stelt zich voor

"Mijn naam is Nicole Marcus en ik ben opgegroeid in Emmen waar ik het grootste deel van mijn leven gewoond heb. Ik ben daardoor bekend met het gebied waar de bodemdalingsproblematiek speelt. Sinds 2017 werk ik bij de gemeente Emmen, team Toezicht en Handhaving. Ik heb nauw samengewerkt met het Team Vergunningen. De bodemdalingsproblematiek is actueler dan ooit in deze tijden van klimaatverandering en droogte, daarom vind ik het belangrijk om met dit onderwerp aan de slag te gaan en iets voor betrokkenen te betekenen.

Ik volg collega Margreet Bosman op als servicepuntmedewerker, zij heeft een belangrijke rol gehad in het opzetten van het Servicepunt Bodemdaling. Als aanspreekpunt voor inwoners heeft zij bijgedragen aan het in kaart brengen van de problematiek, de communicatie met betrokkenen en de uitvoering van onderzoeken.

Ik ga mijn uiterste best doen om u te blijven voorzien van informatie, uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden of u in contact te brengen met de juiste persoon of organisatie."

Chat met een medewerker