Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

environmental-street iconVuurwerk opslaan of verkopen

Wilt u vuurwerk opslaan? Of wilt u vuurwerk verkopen? U vraagt dan een vergunning aan via de gemeente.

Let op

Sinds december 2020 zijn de regels veranderd. U mag sommige soorten vuurwerk niet meer verkopen aan consumenten. Zoals zwaarder vuurwerk, knalvuurwerk en vuurpijlen.

Beschrijving

Een bedrijf mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming.

Als u maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk wilt opslaan, doet u een melding bij de gemeente. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken.

Wilt u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Dan heeft u een omgevingsvergunning milieu nodig. Deze vraagt u aan bij de provincie.

Ook voor het verkopen van vuurwerk heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Aanvragen

Zo doet u een melding voor de opslag van maximaal 10.000 kilo vuurwerk en voor de verkoop van vuurwerk:

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan voor de opslag van meer dan 10.000 kilo vuurwerk:

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarden voor de opslag van vuurwerk (tot 10.000 kg) zijn onder andere:

 • U bewaart het vuurwerk in een andere ruimte dan waar u het vuurwerk verkoopt.
 • U bewaart het vuurwerk op de begane grond. Als dat binnen uw bedrijf niet kan, mag u het vuurwerk soms in de kelder of 1 verdieping hoger opslaan. De brandweer beoordeelt of dit veilig is.
 • Er zijn voldoende brandslanghaspels.
 • Op de deur van iedere ruimte met vuurwerk zit een waarschuwingssticker ‘ontploffingsgevaar’.
 • U geeft bij elke buitendeur duidelijk aan dat het verboden is om binnen te roken of open vuur te hebben.
 • U geeft uw medewerkers schriftelijk uitleg over:
  • veilig werken met vuurwerk
  • gevaren van werken met vuurwerk
  • hoe te handelen als er brand uitbreekt

De voorwaarden voor de verkoop van vuurwerk zijn onder andere:

 • U heeft een bedrijf.
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • U verkoopt consumentenvuurwerk.
 • U verkoopt alleen vuurwerk op 29, 30 en 31 december. Als 1 van deze dagen een zondag is, mag u in plaats van die zondag vuurwerk verkopen op 28 december. Categorie 1-vuurwerk mag u wel het hele jaar door verkopen.
 • U verkoopt per klant maximaal 25 kilo vuurwerk.
 • Aan elke klant die bij u vuurwerk koopt geeft u:
  • een veiligheidsbril
  • een aansteeklont
  • instructies voor veilig gebruik
 • U verkoopt vuurwerk in een verkoopruimte waarin een automatische sprinklerinstallatie en brandmelder aanwezig zijn.
 • Er ligt maximaal 500 kilo vuurwerk in de verkoopruimte.
 • U houdt zich aan de regels in het Vuurwerkbesluit.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Formulieren

Meer informatie

Chat met een medewerker