Orkest die een muziekstuk aan het spelen zijn.

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie is belangrijk voor de gemeente Emmen. Het draagt bij aan aantrekkelijk wonen, werken en recreëren. De gemeente Emmen zit vol met interessante verhalen. Unieke verhalen uit de geschiedenis van het veen zijn bijvoorbeeld nog steeds zichtbaar in het Emmen van nu. De gemeente Emmen wil bezoekers een bijzondere, waardevolle ervaring bieden.

Nota vrijetijdseconomie

In het Beleidskader Vrijetijdseconomie 2022-2025 ‘Waardevol Toerisme – bestemming Emmen’ staat dat gemeente Emmen blijft investeren in de recreatieve en toeristische sector. Door meer in te zetten op een herkenbaar toeristisch profiel, eigentijds aanbod, samenwerking met partijen en het aanjagen van nieuwe initiatieven. In de nota Vrijetijdseconomieexterne-link-icoon staan de belangrijkste uitgangspunten voor de toekomst, trends en ontwikkelingen.

Nota verblijfsrecreatie

Onze gemeente ontvangt ieder jaar veel bezoekers. De meeste bezoekers zijn dagjesmensen. Deze mensen brengen een bezoek aan Wildlands of een museum, fietsen door Zuidoost Drenthe of winkelen in het centrum van Emmen.

We willen graag dat de dagjesmensen langer in onze mooie gemeente blijven. In de nota Verblijfsrecreatieexterne-link-icoon beschrijven we onze visie op verblijfsrecreatie en geven we aan welke opties er zijn voor uitbreiding van de verblijfsaccommodaties: hotels, (mini)campings, bungalowparken, groepsaccommodaties, camperplaatsen en bed & breakfast. 

Chat met een medewerker