Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Stimuleringsregeling toerisme en recreatie

Recreatieondernemers kunnen een subsidie aanvragen voor toeristische ideeën in hun bedrijf.

Beschrijving

Ondernemers kunnen met creatieve plannen komen waarbij maximaal de helft van hun investering vergoed wordt. Denk aan nieuwe productontwikkelingen, digitale oplossingen of een (kleine) investering.

De subsidie heeft als doel om ondernemers en organisaties in de vrijetijdseconomie aan te moedigen om creatieve ideeën te ontwikkelen. Dit moeten activiteiten of producten zijn die bijdragen aan de beleving van de gemeente Emmen. Ook moeten ze :

  • de attractiewaarde van de gemeente Emmen verbeteren;
  • meer bezoekers trekken naar de gemeente Emmen;
  • zorgen dat bezoekers langer in de gemeente Emmen blijven;
  • bestedingen en werkgelegenheid in de gemeente Emmen stimuleren.

Hoogte subsidie

De subsidie is alleen voor ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Emmen. Per project kan maximaal 10.000 euro vergoed worden.   

Aanvragen

U vraagt de stimuleringsregeling digitaal aan. Dit kan zonder DigiD. 

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 8 weken. De termijn voor opvragen ontbrekende stukken komt hier nog bij.

U en ook andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken op het besluit. Doe dit binnen 6 weken na het besluit. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de Rechtbank. 

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Economie van de gemeente Emmen, tel 14 0591.

Of per email naar: gemeente@emmen.nl

Meer informatie

Chat met een medewerker