Landschap met water en bomen

Vernieuwing centrum Emmen stap dichterbij

30 april 2024
Algemeen nieuws

Het gebied tussen Markt en Weiert, het hart van de binnenstad, moet een flinke opknapbeurt. Het winkelcentrum waar nu veel leegstand is, moet een levendig stadsdeel worden met een mix van winkels, maatschappelijke voorzieningen en wonen. Het gebied tussen Markt en Weiert heeft een belangrijke centrale plaats in het centrum. Het verbeteren van de looproutes moet zorgen voor een betere verbinding tussen de verschillende centrumdelen. Zo wordt het winkelen en wandelen in het centrum van Emmen nog prettiger. 

Facet naar het Paviljoen 

Het Rijk heeft in december 2023 vijf miljoen euro subsidie toegekend. Daarmee kan nu een belangrijke stap gezet worden. De gemeente Emmen koopt het Paviljoen aan het Mondriaanplein en de winkelpanden onder het voormalige Belastingkantoor aan de Kleepassage aan. Er is een overeenstemming met de vastgoedeigenaar bereikt. Als de gemeenteraad in mei hiermee instemt, kan de verhuizing van Facet naar het Paviljoen verder voorbereid worden. De panden aan de Kleepassage zijn bedoeld voor wonen.

Ontwikkeling Facet

Facet ontwikkelt zich steeds meer als brede maatschappelijke instelling op het gebied van informatie, cultuur en ontmoeting voor alle inwoners. In het huidige pand aan het Noorderplein kan Facet zich beperkter ontwikkelen. Door te verhuizen naar het glazen paviljoen aan het Mondriaanplein wordt op die plek een levendige instelling met 300.000 bezoekers per jaar toegevoegd. Daarmee blijft dit pand behouden, vermindert het aantal vierkante meters winkelruimte en dringt de leegstand van winkelruimte in het centrum van Emmen terug. 

Vervolgstappen

De gemeente gaat aan de slag met de ontwikkeling van het paviljoen aan het Mondriaanplein tot nieuwe plek voor Facet. Dit kan onder gunstigere voorwaarden, dan wanneer een marktpartij dit doet. De aankoop van het pand, de verbouwing en alle bijkomende kosten zijn in totaal 17 miljoen euro. Dit bedrag wordt terugverdiend door de huur die Facet gaat betalen en een bijdrage uit de Rijkssubsidie Impulsaanpak Winkelgebieden van 3,5 miljoen. De resterende 3,5 miljoen betaalt de gemeente zelf betalen uit het strategische innovatiefonds waarmee ontwikkelingen voor de werkgelegenheid gedekt kunnen worden.  

Meerdere partijen werken samen

De ontwikkeling van het gebied Tussen Markt en Weiert krijgt met deze investering een enorme boost. Om verder te ontwikkelen gaan meerdere partijen met elkaar samenwerken. De gemeente investeert in de openbare ruimte. Pandeigenaren investeren in het vernieuwen van de winkels en de toevoeging van (deels) nieuwe appartementen. Op deze manier verandert het gebied van een winkelcentrum naar een stadsdeel met de gewenste mix van winkels, maatschappelijke voorzieningen en wonen. Ook zal het openbaar gebied groener en aantrekkelijker worden gemaakt.

Chat met een medewerker