Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

money-debts-1 iconVerloting

Bij een loterij kopen deelnemers loten om prijzen te winnen. Voor het organiseren van een loterij is een vergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

Bij een loterij kopen deelnemers loten. Ieder lot heeft een unieke cijfer- of lettercombinatie. Bij de trekking kunnen deelnemers prijzen winnen. De organisatie bepaalt willekeurig welke prijs op welk lot valt.

Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig.

Bingo en andere kleine kansspelen

Organiseert u een bingo of andere kleine kansspelen dan heeft u geen vergunning nodig. U moet dit wel melden bij de gemeente. U meldt dit twee weken van te voren bij de gemeente Emmen via het meldingsformulier klein kansspel / bingo

Aanvragen

U gebruikt het aanvraagformulier voor de kansspelvergunning en het meldingsformulier voor kleine kansspellen en bingo's.

Voorwaarden

Onderstaande regels gelden alleen bij kansspelen tot een maximumbedrag van € 4.500 aan prijzen en premies.

  • De aanvraag moet u minstens 8 weken voor de datum van het in omloop brengen van de loten inleveren bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen. Te laat ingeleverde aanvragen worden niet in behandeling genomen. 
  • De wet bepaalt welke gegevens op de loten gedrukt moeten worden. Informatie hierover kunt u krijgen bij het Klant Contact Centrum.
  • Na afgifte van de vergunning moet u, minimaal een week voor het in omloop brengen, een proefdruk van een lot ter goedkeuring aanbieden bij het Klant Contact Centrum.
  • Voor aanvang van de verloting, moet kenbaar gemaakt worden welke loten niet verkocht zijn. Hiervan moet een aantekening worden gemaakt in het verslag van de verloting.
  • De verloting moet in het openbaar plaatsvinden ten overstaan van een in de vergunning aangewezen persoon. Er moet een kort verslag gemaakt worden.
  • Na afloop van de verloting moet u een uitgewerkte rekening en verantwoording samen met de niet verkochte loten en het verslag van de verloting inleveren bij het Klant Contact Centrum.

De voorwaarden voor het aanvragen van een loterijvergunning zijn:

  • De loterij wordt georganiseerd door een vereniging of stichting.
  • De opbrengst is bestemd voor een goed doel.
  • Minstens de helft van de opbrengst gaat naar dat goede doel.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verloting op basis van de Wet op de kansspelen: € 50,20.  
(tarief 2024)

Formulieren

Meer informatie

Chat met een medewerker