Bingo of kansspel organiseren

Bij een klein kansspel kunnen deelnemers prijzen winnen. Deze prijzen blijven onder een bepaald bedrag. U meldt een klein kansspel online bij de gemeente.

Beschrijving

Organiseert u een bingo, rad van avontuur of andere kleine kansspelen dan heeft u geen vergunning nodig. U moet dit wel melden bij de gemeente. U meldt dit twee weken van te voren bij de gemeente Emmen via het digitale meldingsformulier. 

Voorwaarden

Onderstaande regels gelden alleen bij kansspelen tot een maximumbedrag van € 4.500 aan prijzen en premies.

  • De aanvraag moet u minstens 8 weken voor de datum van het in omloop brengen van de loten inleveren bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen. Te laat ingeleverde aanvragen worden niet in behandeling genomen. 
  • De wet bepaalt welke gegevens op de loten gedrukt moeten worden. Informatie hierover kunt u krijgen bij het Klant Contact Centrum.
  • Na afgifte van de vergunning moet u, minimaal een week voor het in omloop brengen, een proefdruk van een lot ter goedkeuring aanbieden bij het Klant Contact Centrum.
  • Voor aanvang van de verloting, moet kenbaar gemaakt worden welke loten niet verkocht zijn. Hiervan moet een aantekening worden gemaakt in het verslag van de verloting.
  • De verloting moet in het openbaar plaatsvinden ten overstaan van een in de vergunning aangewezen persoon. Er moet een kort verslag gemaakt worden.
  • Na afloop van de verloting moet u een uitgewerkte rekening en verantwoording samen met de niet verkochte loten en het verslag van de verloting inleveren bij het Klant Contact Centrum.

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kan de gemeente de bijeenkomst verbieden of een spel stilleggen. 

Aanvragen

U gebruikt het digitale meldformulier om uw kansspel of bingo door te geven. 

Formulieren

Meer informatie

Chat met een medewerker