Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Parkeren van grote voertuigen

U mag een groot voertuig niet op de weg parkeren zonder toestemming. Vraag ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

Het is verboden grote voertuigen op de weg te parkeren. Dit geldt voor vrachtwagens of touringcars, maar ook voor caravans en grote campers. Een groot voertuig is meer dan 6 meter (inclusief lading) of is hoger dan 2,40 meter. Het verbod geldt niet van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.  Grote voertuigen mogen alleen geparkeerd worden op de industrieterreinen en in de tuinbouwgebieden. 

Parkeren vouwwagen, caravan of camper op openbare weg in de vakantieperiode   

In de vakantieperiode hebben sommige mensen de vouwwagen, caravan of camper weken voor vertrek al bij huis staan. En dat kan leiden tot parkeerproblemen in de buurt. Tussen 1 mei en 1 september mag u uw vouwwagen, caravan of camper maximaal 14 aangesloten dagen op de openbare weg parkeren. Buiten deze periode mag uw vouwwagen, caravan of camper niet langer dan 5 aaneengesloten dagen op de openbare weg staan. Parkeert u toch langer? Dan riskeert u een boete van 90 euro (exclusief administratiekosten).

Parkeeroverlast melden

Heeft u bij u in de straat last van grote voertuigen? Dan kunt u de overlast online aan ons doorgeven. U gebruikt dan het meldingsformulier hieronder bij 'Formulieren'. 

De gemeente gaat kijken of er voor het voertuig een ontheffing is verleend. Zo niet, dan wordt gezocht naar mogelijkheden om het voertuig te verwijderen.

Ontheffing aanvragen

Als eigenaar / bestuurder van een groot voertuig, kunt u een ontheffing aanvragen om te mogen parkeren op de openbare weg als:

  • u op maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 8.00 uur of in het weekend wilt parkeren;
  • uw voertuig langer is dan 6 meter en/of hoger is dan 2,4 meter.

Met dit aanvraagformulier voor een ontheffing kunt u aanvragen of uw grote voertuig langere tijd geparkeerd mag worden op de openbare weg. U kunt het aanvraagformulier voor ontheffing gebruiken voor alle objecten die op de openbare weg geplaatst moeten worden en ook het afzetten van (delen) van de openbare weg.  

Kosten

Voor de aanvraag van een ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), betaalt u eenmalig leges. Ook als u de ontheffing niet krijgt, moet u deze leges betalen. De leges betaalt u namelijk voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Het actuele bedrag voor de ontheffing RVV is € 21,05. 

(tarieven 2022) 

Formulieren