Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Subsidie voor Internationale bewustwording

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners van Emmen besef hebben van hun omgeving, ook net over de grens.

Beschrijving

De gemeente Emmen ligt vlak bij Duitsland. Door contacten met mensen uit buurtlanden zorg je voor begrip, respect en openheid naar elkaar. Er is subsidiegeld beschikbaar om dit aan te moedigen.

Aanvragen

Wilt u een subsidie aanvragen voor een project dat internationale bewustwording ondersteunt, dan kunt u een brief of email sturen naar de gemeente Emmen. Beschrijf daarin uw idee en zorg voor een overzichtelijke berekening van de kosten.

Het college van burgemeester en wethouders neemt de beslissing op uw aanvraag. Ze krijgt daarbij advies van een werkgroep van gemeenteraadsleden.  

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, doet u een verzoek waarin staat dat:

  1. inwoners van de gemeente Emmen door dit project meer interesse krijgen in internationale bewustwording;
  2. jongeren ook meer interesse krijgen in andere landen;
  3. de subsidie alleen voor activiteiten bedoeld is;
  4. er een overzichtelijke berekening van de kosten;
  5. er meer partijen zijn die uw ideeën ondersteunen.

Let op:

  • Activiteiten die gericht zijn op uitwisseling met Duitse (buur)gemeenten hebben de voorkeur.
  • De gemeente Emmen kan subsidie weigeren wanneer de activiteit in de afgelopen vier jaar al twee keer is gesubsidieerd door de gemeente Emmen.

Contact

U kunt uw aanvraag sturen naar:

Gemeente Emmen 
Afdeling Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf (OBD) - Team Sociaal
Postbus 30.001
7800 RA Emmen 

Of per email: gemeente@emmen.nl

Geef in uw brief aan dat het een 'subsidieaanvraag Internationale bewustwording' betreft.

 

Meer informatie

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadhuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen