Landschap met water en bomen

Stille Kracht

23 augustus 2022
Column burgemeester

Vroeger hadden we het nog wel eens over ‘komkommertijd’. Het was nog niet zo heel lang geleden gebruikelijk dat er geen actualiteitenprogramma’s in de zomer waren. Er was immers toch geen nieuws. Zelfs het Journaal had moeite om het kwartier vol te krijgen. Vaak ging het over wat buitenlands gedoe, te natte of te hete zomers en het weerbericht.
Maar nu gaan alle nieuws- en actualiteitenprogramma’s op volle kracht door. En terecht, want er is op volop nieuws. Er is veel gedoe in Nederland. In de regel laat ik de kranten tijdens mijn vakantie thuis. Maar nu had ik zowel voor de regionale als de landelijke krant een digitaal abonnement. Op die manier kon ik tijdens onze (fiets)vakantie op de hoogte blijven van al het gedoe. 
Zo is er een hoop discussie over de opvang van asielzoekers. We maken ons zorgen over de steeds hogere energieprijzen. De discussie over de toekomst van de landbouw is verhitter dan ooit. Dat hangt samen met de ingewikkelde stikstofdiscussie die nog veel meer sectoren aangaat. We hebben een groot tekort aan woningen, zeker voor de mensen met een laag inkomen. Dan is de toeslagenaffaire nog steeds niet opgelost. En er is ook nog een hoop te doen rondom de aardbevingen in Groningen en de kop van Drenthe. Tot slot ligt een nieuwe Coronagolf op de loer. 
Het kabinet holt daarom van crisisberaad naar crisisberaad. De oplossingen liggen niet voor het oprapen. Daarmee holt ook het vertrouwen in de landelijke politiek hard achteruit. 
Sommige mensen laten zich daarbij stevig horen. Met name in de discussie over klimaat en stikstof gaat het op dit moment van ‘dik hout’. Minimaal een deel van de boeren laat zich hard horen en dreigt aan de lopende hand met “keiharde acties”. 
Het zijn allemaal ingewikkelde kwesties. Die verhouden zich in de regel slecht tot makkelijke oplossingen. De eenvoudige oplossing voor de huidige problemen is er niet. Sommigen doen voorkomen alsof dat wel zo is. 
Ik moet dan altijd denken aan een van de eerste lessen die we kregen op de Pedagogische Academie: let niet op de aandachttrekkers op de eerste rij. Kijk ook naar het meisje achter in de klas. Zij heeft misschien een veel beter antwoord, maar steekt niet zo snel haar vinger op. 
In de ingewikkelde kwesties van de dag van vandaag is er niet 1 goed antwoord. We moeten met elkaar moeizaam zoeken naar de gulden middenweg. Die wordt niet gevonden door de harde roepers op de flanken. Ik geloof in de ‘wijsheid van de groep’. Als je 1 iemand het gewicht van de koe laat raden, is dat een gok. Maar 500 mensen met verschillende achtergronden raden gezamenlijk het gewicht van de koe heel goed. 

Chat met een medewerker