Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Seksbedrijf beginnen of overnemen

Wilt u een seksbedrijf beginnen of overnemen? Vraag een vergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

Als u een seksbedrijf wilt beginnen of overnemen, heeft u een vergunning nodig. Een seksbedrijf is bijvoorbeeld een:

 • seksbioscoop
 • bordeel
 • escortbedrijf
 • parenclub

Als er iets wijzigt in uw seksbedrijf, meldt u dit bij de gemeente. Zoals een nieuwe beheerder. Of als u stopt met uw bedrijf. Neemt iemand anders uw bedrijf over? De nieuwe eigenaar moet zelf een vergunning aanvragen bij de gemeente. Hij mag uw vergunning niet overnemen.

Op uw vergunning staat hoelang deze geldig is. Verloopt de vergunning? Vraag verlenging aan bij de gemeente. Doe dit 12 weken voor de vervaldatum.

In de gemeente Emmen zijn maximaal vier seksbedrijven toegestaan. Dit is bepaald in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Op dit moment kunnen nog twee bedrijven een vergunning aanvragen.

Aanvragen

De gemeente kijkt of uw aanvraag voldoet aan de eisen uit de Beleidsregels, de APV en de wet BiBob. Ook controleren wij op planologische mogelijkheden. De gevraagde formulieren vindt u bij het tabje 'Formulieren'.

U stuurt uw aanvraag naar: 

De burgemeester van Emmen
t.a.v. de Casemanager Horeca team Vergunningen Leefomgeving
Postbus 30001
7800 RA  Emmen 

Meer informatie kunt u opvragen bij de casemanager Horeca via het telefoonnummer 14 0591.

Voorwaarden

 • Een vergunning voor een sexinrichting is maximaal 5 jaar geldig en is niet overdraagbaar op iemand anders.
 • Er worden in de gemeente Emmen geen vergunningen afgegeven voor raamprostitutiebedrijven en bedrijfsmatige thuisprostitutiebedrijven. Deze zijn niet toegestaan in Emmen. 
 • Op de volgende voorwaarden wordt getoetst: 

  • de Beleidsregels schaarse vergunningen gemeente Emmen (d.d. 22 febr. 2018)

  • de APV van de gemeente Emmen (d.d. 27 mei 2021)

  • de Wet Bibob 

De Beleidsregels, APV en Wet Bibob zijn te raadplegen op www.overheid.nlexterne-link-icoon

Kosten

Exploitatievergunning sexinrichting: € 828,75  

(tarieven 2024) 

Formulieren

Meer informatie

Chat met een medewerker