Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt ieder jaar of het college van burgemeester en wethouders goed en nuttig werkt.

U kunt dit aanvragen met of zonder DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijven/organisaties).

Beschrijving

De Rekenkamer controleert of het doel is bereikt, of het op een goede manier is gebeurd en of het volgens de regels is gegaan.

Onderwerpen

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en inwoners kunnen onderwerpen inleveren om te onderzoeken. De commissie kiest zelf de onderwerpen uit die zij gaan onderzoeken. Onderwerpen moeten gaan over beleid of activiteiten waar de gemeente verantwoordelijk voor is én over iets wat mensen helpt.

Voorstel voor een onderzoek?

Wilt u een onderwerp indienen voor een onderzoek? Laat het ons wetenexterne-link-icoon!

Wilt u meer weten over de rekenkamer? Neem contact op met de secretaris van de rekenkamer, via 140591 of griffie@emmen.nl. Of kijk bij de leden van de rekenkamerexterne-link-icoon.

Resultaten van de onderzoeken

De rekenkamer schrijft de resultaten van de onderzoekenexterne-link-icoon op in documenten en geeft dit aan de raad. De raad bespreekt het daarna in een vergadering.  

Chat met een medewerker