Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Partnerschap omzetten in huwelijk

Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk. U komt hiervoor samen naar de gemeente.

Beschrijving

Om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk ondertekent u de akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken.

U kunt vragen om een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal). Daarbij zijn geen getuigen nodig en u hoeft geen jawoord te geven. Wel worden er kosten in rekening gebracht.

Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets. De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor uw vermogen. Daarvoor moet u naar een notaris.

Aanvragen

Zo vraagt u omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan:

  • Maak telefonisch een afspraak bij de gemeente.
  • Ga samen naar de gemeente.
  • U neemt mee:
    • uw geldige identiteitsbewijs
    • het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap
    • een geboorteakte, als naamswijziging heeft plaatsgevonden

Kosten

Het omzetten van een partnerschap registratie naar een huwelijk kost € 78,75. 
Op maandagochtend is de omzetting gratis. Dit vindt plaats aan de balie en de tijdstippen zijn om 08:30, 08:45, 09:00 en 09:15 uur.  

(tarieven 2024) 

Meer informatie

Chat met een medewerker