Raadhuisplein Emmen

Paasvuren

Voor het bouwen van een paasvuur of vreugdevuur is toestemming van de gemeente nodig. U heeft dan een ontheffing nodig.

Beschrijving

Het aansteken van een paasvuur of paasbult is alleen toegestaan op Eerste of Tweede Paasdag, dus op zondag 31 maart en maandag 1 april 2024. Het aanvragen van een ontheffing is niet meer mogelijk. 

Voorwaarden

Wie een paasbult bouwt zonder toestemming (de ontheffing) of wie zich niet aan de voorschriften houdt, is in overtreding. De gemeente en de politie houden toezicht voor, tijdens en na afloop van het paasvuur.

 • Organisaties die vorig jaar toestemming kregen voor een paasbult, krijgen dit jaar geen brief meer toegestuurd met het aanvraagformulier. Iedereen die een paasvuur wil organiseren, moet weer opnieuw de aanvraag doen met behulp van het aanvraagformulier op deze pagina.
 • De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken vooraf, tijdens en na afloop van het paasvuur.
 • Een paasbult mag alleen bestaan uit takken en snoeihout en ander onbehandeld hout.
 • Het is verboden om plastic, olie- of chemische producten, autobanden, geverfd of geïmpregneerd hout te verbranden.
 • Het restafval en de as moet na afloop weer worden opgeruimd. Ook alle veiligheidsvoorschriften moet u naleven.
 • De locaties voor paasvuren worden jaarlijks door het college vastgesteld, eventueel in overleg met de betreffende overlegpartner.
 • Op het bouwen en afbranden van een paasvuur is de verordening beleidsregels paasvurenexterne-link-icoon van toepassing. U moet deze beleidsregels gelezen hebben en zich hier aan houden. 

Veiligheidsafstanden

 1. Tussen woningen (bebouwing) en het paasvuur moet een afstand van minimaal 50 meter worden aangehouden.
 2. Tussen rietgedekte bouwwerken en het paasvuur moet een afstand van minimaal 200 meter worden aangehouden.
 3. Tussen bos, heide, veen en andere natuurgebieden of risico-objecten en het paasvuur moet een afstand van minimaal 100 meter worden aangehouden.
 4. Tussen bovengrondse hoogspanningskabels, masten en ondergrondse leidingen en het paasvuur moet een afstand van minimaal 30 meter worden aangehouden.
 5. Tussen de openbare weg en het paasvuur moet een afstand van minimaal 20 meter worden aangehouden.
 6. Het paasvuur moet voor de hulpverlenende organisaties goed bereikbaar zijn.
 7. Bij andere gevaarlijke of risicovolle situaties zal de plaatselijke brandweer bepalend zijn. 

Het vuur 

 1. De paasbult moet stabiel en aaneengesloten zijn opgebouwd.
 2. Een paasvuur mag niet aangestoken worden als de windkracht 6 of meer is.
 3. Een paasvuur mag niet aangestoken worden, of moet uitgemaakt worden, als de windrichting het verkeer op de openbare weg hindert door rook of vliegvuur.

Overige voorschriften

 1. Is een paasvuur, om welke reden dan ook, niet op het vergunde tijdstip aangestoken, dan moet de verantwoordelijke (de ontheffinghouder) ervoor zorgen dat de paasbult binnen één week wordt verwijderd. Voldoet hij niet aan deze verplichting, dan zal na deze week de paasbult worden opgeruimd door de gemeente op kosten van de ontheffingshouder.
 2. Tijdens het branden van het paasvuur moet een meerderjarig contactpersoon aanwezig te zijn, zoals aangegeven op het aanvraagformulier.
 3. Bevelen of aanwijzingen van de brandweer en/of politie moeten direct worden opgevolgd.
 4. Bij het niet voldoen aan bovenstaande voorschriften, kunnen alle bijeengebrachte materialen verwijderd worden door de gemeente op kosten van de overtreder.

NB: Op de naleving van de voorschriften wordt gecontroleerd. Bij eventuele overtredingen wordt er een proces-verbaal opgemaakt. De gemeente kan dan overgaan tot het nemen van sancties en boetes tegen de overtreder(s). 

Evenementenvergunning

Als u tijdens het paasvuur een tent plaatst of zwak-alcoholisch drank verkoopt moet u een evenementenvergunning aanvragen. Dat kan via het aanvraagformulier. externe-link-icoonVraag deze tegelijk met de ontheffing van uw paasvuur aan. 

Contact

Heeft u vragen tijdens het paasweekend, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen onder het nummer 14-0591. Voor spoedgevallen of overlast is er ook met Pasen altijd iemand bereikbaar van de werkgroep Paasvuren. 

Chat met een medewerker