Nevenfuncties Concernmanagementteam en concerncontroller

Hieronder vindt u een overzicht van de nevenfuncties van het Concernmanagementteam en de concerncontroller. Nevenfuncties zijn functies die het Concernmanagementteam en de concerncontroller naast zijn/haar gewone baan doet. Soms is het een functie die hij/zij heeft omdat hij/zij het Concernmanagementteam en concerncontroller van de gemeente Emmen is. Voor de andere nevenfuncties kiezen ze zelf. Soms krijgt hij/zij daar ook een financiële vergoeding voor. Deze vergoeding kunt u in de laatste kolom zien. 

Gemeentesecretaris M. Plantinga - Leenders, concernmanagers H. Middendorp - Kroezen en M.A. Visser en concerncontroller B. de Boer hebben geen nevenfuncties.

Nevenfuncties Concernmanager/ loco-gemeentesecretaris J.R. Sloots

Nevenfunctie Verbonden met zijn functie als Concernmanager

Financiële vergoeding?

Bedrag
Penningmeester Acanthis, stichting voor vrijwilligers werkzaam in de terminale zorg in Drenthe Nee Nee  
Secretaris MissieNederland Nee Nee  
Penningmeester Stichting Stadskerk Emmen Nee Nee  

 

Nevenfuncties Concernmanager P.A. Klaassen
Nevenfunctie Verboden met zijn functie als Concernmanager Financiële vergoeding? Bedrag
Penningmeester dorpshuis oude school Feerwerd Nee Nee