work-return iconNevenfuncties concernmanagementteam en concerncontroller

Hieronder vindt u een overzicht van de nevenfuncties van het concernmanagementteam en de concerncontroller. Nevenfuncties zijn functies die de concernmanager en de concerncontroller naast zijn/haar gewone baan doet. Soms is het een functie die hij/zij heeft omdat hij/zij het concernmanagementteam en concerncontroller van de gemeente Emmen is. Voor de andere nevenfuncties kiezen ze zelf. Soms krijgt hij/zij daar ook een financiële vergoeding voor. Deze vergoeding kunt u in de laatste kolom zien. 

Concernmanagers H. Middendorp - Kroezen, N.A. Plantinga, R.A. Seijkens en concerncontroller B. de Boer hebben geen nevenfuncties.

Nevenfuncties concernmanager/ loco-gemeentesecretaris J.R.Sloots
Nevenfunctie Verbonden met functie concernmanager Vergoeding
Penningmeester ChristenUnie Oldebroek  Nee Nee
Penningmeester bestuur Stichting Acanthis Nee Nee

 

Nevenfuncties Concernmanager P.A. Klaassen
Nevenfunctie Verbonden met zijn functie als Concernmanager Financiële vergoeding?

Penningmeester dorpshuis oude school Feerwerd

Nee Nee
Chat met een medewerker