Nevenfuncties concernmanagementteam en concerncontroller

Hieronder vindt u een overzicht van de nevenfuncties van het concernmanagementteam en de concerncontroller. Nevenfuncties zijn functies die de concernmanager en de concerncontroller naast zijn/haar gewone baan doet. Soms is het een functie die hij/zij heeft omdat hij/zij het concernmanagementteam en concerncontroller van de gemeente Emmen is. Voor de andere nevenfuncties kiezen ze zelf. Soms krijgt hij/zij daar ook een financiële vergoeding voor. Deze vergoeding kunt u in de laatste kolom zien. 

Concernmanagers H. Middendorp - Kroezen, N.A. Plantinga, R.A. Seijkens en concerncontroller B. de Boer hebben geen nevenfuncties.

Nevenfuncties concernmanager/ loco-gemeentesecretaris J.R.Sloots
NevenfunctieVerbonden met functie concernmanagerVergoeding
Penningmeester ChristenUnie Oldebroek NeeNee
Penningmeester bestuur Stichting AcanthisNeeNee

Nevenfuncties Concernmanager P.A. Klaassen
NevenfunctieVerbonden met zijn functie als ConcernmanagerFinanciële vergoeding?

Penningmeester dorpshuis oude school Feerwerd

NeeNee
Chat met een medewerker