default iconNevenfuncties burgemeester en wethouders

Hieronder vindt u een lijst van de functies die de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris naast hun baan bij de gemeente hebben. Voor deze andere functies kiezen ze zelf. Soms krijgen ze daar geld voor.  

Nevenfunctie Verbonden aan zijn
functie als burgemeester?
Financiele vergoeding? Bedrag
Lid dagelijks en algemeen bestuur veiligheidsregio Drenthe/ Regionaal College Ja Nee  
Lid algemeen bestuur Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) Ja Nee  
Vicevoorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) Ja Nee  
Secretaris bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en penningmeester + penningmeester Nee Nee  
Voorzitter Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Groningen  Nee Ja € 10.000 p/jr.
Voorzitter Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe Nee Nee  
Voorzitter Alliantie van Kracht - Armoede Beleid Nee Nee  
Ambassadeur Noordelijk Taskforce Kindermishandeling Nee Nee  
Trainer/lid Adviesbureau Meesterschap Assen (Onderwijs) Nee Nee  
Voorzitter jury streektaalprijs Dagblad van het Noorden Nee Nee  
Dagvoorzitter/inleider diverse symposia (m.n. onderwijs, jeugd en politiek) Nee Nee  
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Nee Nee  
Voorzitter Naoberschap United (FC Emmen) Nee Nee  
Lid Netwerk Begrijpelijke Overheid - Jury Direct Duidelijk Nee Nee  
Ambassadeur Stichting Vocalin Drenthe Nee Nee  
Nevenfunctie Verbonden aan zijn
functie als wethouder?
Financiele vergoeding? Bedrag
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Schoonebeek Ja Nee  
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling EMCO Ja Nee  
Lid mobiliteitsraad Ja Nee  
Lid Stuurgroep Samenwerking Noordelijke Vechtstromen Ja Nee  
Lid Drentse Energietafel (bestuurlijke trekker: Ruimte) Ja Nee  
Lid Stuurgroep Bereikbaarheidsakkoord Provincie Drenthe Ja Nee  
Lid Stuurgroep Drentse Zonneroute A37 Ja Nee  
LAG Zuidoost-Drenthe Ja Nee  
Lid Stuurgroep SEREH Ja Nee  
Voorzitter Stuurgroep Bodemdaling Ja Nee  

 

Nevenfunctie Verbonden aan zijn
functie als wethouder?
Financiele vergoeding? Bedrag
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling EMCO Ja Nee  
Lid dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe Ja Nee  
Voorzitter Arbeidsmarktregio Drenthe Ja Nee  
Lid stuurgroep Alliantie van Kracht (ambassadeur) Ja Nee  
Lid Regionaal Platform Fraudebestrijding Ja Nee  
Lid stuurgroep Techniekpact Noord Ja Nee  
Lid dagelijks bestuur Eems Dollard Regio (EDR) Ja Nee  
Lid stuurgroep Regio Deal Zuid en Oost Drenthe Ja Nee  
Lid stuurgroep Technologie en Zorgacademie Drenthe Ja Nee  
Lid VNG Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie Ja Nee  

Lid tijdelijke VNG commissie Asiel en Migratie (vanuit commissie PSI)

Ja Nee  

Lid De Werkkamer (vanuit commissie PSI)

Ja Nee  
Lid Kamer inclusieve arbeid (vanuit commissie PSI) Ja Nee  

Lid stuurgroep Greenwise Campus

Ja Nee  

Lid van G40 bestuurlijke themagroep Armoede en Schulden

Ja Nee  

Lid regiegroep Positieve Gezondheid (Drenthe)

Ja Nee  

Lid G40 Bestuurlijk Overleg Sociale Pijler

Ja Nee  

Bestuurlijk trekker G40 Bestuurlijke themagroep Sterke Keten

Ja Nee  

Lid VNG Bestuurlijk Netwerk Grensoverschrijdende Samenwerking

Ja Nee  
Lid raad van toezicht stichting Greenwise Campus Ja Nee  
Nevenfunctie Verbonden aan zijn
functie als wethouder?
Financiele vergoeding? Bedrag
Lid Economic Board Noord Nederland (EBNN) Ja Nee  
Lid Program Board Dutch TechZone (DTZ) Ja Nee  
Lid Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit) SOM / Bestuurlijk Overleg
Meerjarenprogramma, Infrastructuur Ruimte en Transport Samenwerking
Noord Nederland (BO MIRT SNN)
Ja Nee  
Voorzitter Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) Emmen Nee Nee  
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen-Drenthe Ja Nee  
Plaatsvervangend lid Comité van de Regio’s (onderdeel van VNG-commissie Europa & Internationaal) Ja Nee  

Geen nevenfuncties

Nevenfunctie Verbonden aan zijn
functie als wethouder?
Vergoeding
Dagelijks bestuurslid Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) Ja Nee
Algemeen bestuurslid Recreatieschap Drenthe Ja Nee
Lid stuurgroep Drents Energieloket Ja Nee
Lid bestuurscommissie Bargerveen Ja Nee
Dagelijks bestuurslid Geopark De Hondsrug Ja Nee
Nevenfunctie Verbonden met functie gemeentesecretaris? Vergoeding
Lid College van Dienstverleningszaken
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Ja Nee
Voorzitter Taskforce Samen Organiseren VNG Ja Nee
Chat met een medewerker