Nevenfuncties burgemeester en wethouders

Hieronder vindt u een lijst van de functies die de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris naast hun baan bij de gemeente hebben. Voor deze andere functies kiezen ze zelf. Soms krijgen ze daar geld voor.  

Burgemeester Eric van Oosterhout
Nevenfunctie Verbonden aan zijn
functie als burgemeester?
Financiele vergoeding? Bedrag
Lid dagelijks en algemeen bestuur veiligheidsregio Drenthe/ Regionaal College Ja Nee  
Lid algemeen bestuur Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) Ja Nee  
Lid bestuur Eems Dollard Regio (EDR) Ja Nee  
Vicevoorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) Ja Nee  
Secretaris bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en penningmeester Nee Nee  
Voorzitter Raad van Toezicht Plateau openbaar primair onderwijs Assen Nee Ja € 7.500 p/jr.
Voorzitter Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe Nee Nee  
Voorzitter Alliantie van Kracht - Armoede Beleid Nee Nee  
Ambassadeur Noordelijk Taskforce Kindermishandeling Nee Nee  
Vicevoorzitter landelijk bestuur Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) Nee Nee  
Trainer/lid Adviesbureau Meesterschap Assen (Onderwijs) Nee Nee  
Voorzitter jury streektaalprijs Dagblad van het Noorden Nee Nee  
Dagvoorzitter/inleider diverse symposia (m.n. onderwijs, jeugd en politiek) Nee Nee  
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Nee Nee  
Voorzitter Noaberschap United (FC Emmen) Nee Nee  
Lid Netwerk Begrijpelijke Overheid - Jury Direct Duidelijk Nee Nee  
Ambassadeur Stichting Vocalin Drenthe Nee Nee  

 

Wethouder Jisse Otter
Nevenfunctie Verbonden aan zijn
functie als wethouder?
Financiele vergoeding? Bedrag
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) Ja Nee  
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van Stadionbedrijf Emmen  Ja Nee  
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van AREA Reiniging NV Ja Nee  
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) Ja Nee  
Vertegenwoordiging gem. Emmen in de Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders binnen Noord Nederland (VEGANN) Ja Nee  
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van Menso NV Ja Nee  
Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur van Gemeenschappelijke Regeling EMCO Ja Nee  
Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) Ja Nee  
Lid bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ISV (in liquidatie) Ja Nee  
Lid raad van toezicht van Stichting De Hoven, Onderdendam Nee Ja € 8.400,- p/jr., excl. onkostenvergoeding
Certificaathouder St. Administratiekantoor Wildlands Adventure ZOO Emmen Ja Nee  
Voorzitter St. Regionaal Arbeidsplaatsen Project Zuidoost Drenthe (RAP) Ja Nee  

 

Wethouder Raymond Wanders

Nevenfunctie Verbonden aan zijn
functie als wethouder?
Financiele vergoeding? Bedrag
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling EMCO Ja Nee  
Lid dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe Ja Nee  
Voorzitter Arbeidsmarktregio Drenthe Ja Nee  
Lid stuurgroep Alliantie van Kracht (ambassadeur) Ja Nee  
Lid Regionaal Platform Fraudebestrijding Ja Nee  
Lid stuurgroep Techniekpact Noord Ja Nee  
Lid stuurgroep leerwerkbedrijf Menso Ja Nee  
Lid bestuur Eems Dollard Regio (EDR) Ja Nee  
Lid stuurgroep Regio Deal Zuid en Oost Drenthe Ja Nee  
Lid stuurgroep Technologie en Zorgacademie Drenthe Ja Nee  
Voorzitter kernteam Moedige Dialoog Drenthe Ja Nee  

 

Wethouder René van der Weide
Nevenfunctie Verbonden aan zijn
functie als wethouder?
Financiele vergoeding? Bedrag
Lid Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Schoonebeek Ja Nee  
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling EMCO Ja Nee  

 

Wethouder Guido Rink
Nevenfunctie Verbonden aan zijn
functie als wethouder?
Financiele vergoeding? Bedrag
Lid Economic Board Noord Nederland (EBNN) Ja Nee  
Lid Program Board Dutch TechZone (DTZ) Ja Nee  
Lid Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit) SOM / Bestuurlijk Overleg
Meerjarenprogramma, Infrastructuur Ruimte en Transport Samenwerking
Noord Nederland (BO MIRT SNN)
Ja Nee  
Voorzitter Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) Emmen Nee Nee  
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen-Drenthe Ja Nee  
Plaatsvervangend lid Comité van de Regio’s (onderdeel van VNG-commissie Europa & Internationaal) Ja Nee  

 

Gemeentesecretaris Marjolein Plantinga
Nevenfunctie Verbonden aan haar functie als gemeentesecretaris? Financiele vergoeding? Bedrag
Voorzitter Taskforce organiseren VNG Ja Nee  
Waarnemend lid college en dienstverlening VNG Ja Nee  

 

Concernmanager/loco-gemeentesecretaris Rolf Sloots
Nevenfunctie Verbonden aan zijn waarnemende functie als gemeentesecretaris? Financiele vergoeding? Bedrag
Penningmeester ChristenUnie Oldebroek Nee Nee  
Penningmeester bestuur Stichting Acanthis Nee Nee  

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadhuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen
Chat met een medewerker