Nevenfuncties burgemeester en wethouders

Hieronder vindt u een lijst van de functies die de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris naast hun baan bij de gemeente hebben. Voor deze andere functies kiezen ze zelf. Soms krijgen ze daar geld voor.  

NevenfunctieVerbonden aan 
functie als burgemeester?
Financiële vergoeding?Bedrag
Lid dagelijks en algemeen bestuur veiligheidsregio Drenthe/ Regionaal CollegeJaNee
Lid algemeen bestuur Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR)JaNee
Vicevoorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG)JaNee
Secretaris bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en penningmeester + penningmeesterNeeNee
Voorzitter Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Groningen NeeJa€ 10.000 p/jr.
Voorzitter Bondgenootschap voor een Geletterd DrentheNeeNee
Voorzitter Alliantie van Kracht - Armoede BeleidNeeNee
Ambassadeur Noordelijk Taskforce KindermishandelingNeeNee
Trainer/lid Adviesbureau Meesterschap Assen (Onderwijs)NeeNee
Voorzitter jury streektaalprijs Dagblad van het NoordenNeeNee
Dagvoorzitter/inleider diverse symposia (m.n. onderwijs, jeugd en politiek)NeeNee
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke standNeeNee
Voorzitter Naoberschap United (FC Emmen)NeeNee
Lid Netwerk Begrijpelijke Overheid - Jury Direct DuidelijkNeeNee
Ambassadeur Stichting Vocalin DrentheNeeNee
NevenfunctieVerbonden aan functie als wethouder?Financiële vergoeding?Bedrag
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer SchoonebeekJaNee
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling EMCOJa Nee
Lid mobiliteitsraadJaNee
Lid Stuurgroep Samenwerking Noordelijke VechtstromenJa Nee
Lid Drentse Energietafel (bestuurlijke trekker: Ruimte)JaNee
Lid Stuurgroep Bereikbaarheidsakkoord Provincie DrentheJa Nee
Lid Stuurgroep Drentse Zonneroute A37Ja Nee
Lid Stuurgroep SEREHJa Nee
Voorzitter Stuurgroep BodemdalingJaNee
NevenfunctieVerbonden aan functie als wethouder?Financiële vergoeding?Bedrag
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling EMCOJaNee
Lid dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD DrentheJaNee
Voorzitter Arbeidsmarktregio DrentheJaNee
Lid stuurgroep Alliantie van Kracht (ambassadeur)Ja Nee
Lid Regionaal Platform FraudebestrijdingJaNee
Lid stuurgroep Techniekpact NoordJaNee
Lid dagelijks bestuur Eems Dollard Regio (EDR)JaNee
Lid stuurgroep Regio Deal Zuid en Oost DrentheJaNee
Lid stuurgroep Technologie en Zorgacademie DrentheJaNee
Lid VNG Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en IntegratieJaNee
Lid tijdelijke VNG commissie Asiel en Migratie (vanuit commissie PSI)JaNee
Lid Kamer inclusieve arbeid (vanuit commissie PSI)JaNee
Lid stuurgroep Greenwise CampusJaNee
Lid van G40 bestuurlijke themagroep Armoede en SchuldenJaNee
Lid regiegroep Positieve Gezondheid (Drenthe)JaNee
Lid G40 Bestuurlijk Overleg Sociale PijlerJaNee
Bestuurlijk trekker G40 Bestuurlijke themagroep Sterke KetenJaNee
Lid VNG Bestuurlijk Netwerk Grensoverschrijdende SamenwerkingJaNee
Voorzitter raad van toezicht Greenwise CampusJaNee
NevenfunctieVerbonden aan functie als wethouder?Financiële vergoeding?Bedrag
Lid Economic Board Noord Nederland (EBNN)JaNee
Lid Program Board Dutch TechZone (DTZ)JaNee
Lid Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit) SOM / Bestuurlijk Overleg
Meerjarenprogramma, Infrastructuur Ruimte en Transport Samenwerking
Noord Nederland (BO MIRT SNN)
JaNee
Voorzitter Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) EmmenNeeNee
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen-DrentheJaNee
Plaatsvervangend lid Comité van de Regio’s (onderdeel van VNG-commissie Europa & Internationaal)JaNee

Geen nevenfuncties

NevenfunctieVerbonden aan 
functie als wethouder?
Financiële vergoeding?
Dagelijks bestuurslid Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)JaNee
Algemeen bestuurslid Recreatieschap DrentheJaNee
Lid stuurgroep Drents EnergieloketJaNee
Lid bestuurscommissie BargerveenJaNee
Dagelijks bestuurslid Geopark De HondsrugJaNee
NevenfunctieVerbonden met functie gemeentesecretaris?Financiële vergoeding?
Lid College van Dienstverleningszaken
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
JaNee
Voorzitter Taskforce Samen Organiseren VNGJaNee
Chat met een medewerker