Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Medische keuring rijbewijs

In sommige situaties moet u eerst medisch gekeurd worden, voordat u een rijbewijs aanvraagt of verlengd. U mag blijven doorrijden met het verlopen rijbewijs als u voldoet aan bepaalde voorwaarden en als u uw Gezondheidsverklaring heeft ingediend.

Beschrijving

Als u medisch gekeurd moet worden dan beoordeelt een arts of u lichamelijk en geestelijk in staat bent om in een motorvoertuig te rijden. In de volgende gevallen moet u medisch gekeurd worden:

  • U wilt een rijbewijs voor een vrachtwagen of bus aanvragen of verlengen (rijbewijzen C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE).
  • U bent 75 jaar of ouder.

Bent u chauffeur van een vrachtwagen of bus? Een bedrijfsarts of arbo-arts doet uw medische keuring. Bent u ouder dan 75 jaar? Dan mag een huisarts u ook medisch keuren. Een medewerker van het CBR beoordeelt de uitslag van de medische keuring.

Heeft u bij 1 of meer vragen van uw eigen verklaring over uw gezondheid 'ja' ingevuld? Ook dan is een onderzoek door een arts nodig. De arts zet een aantekening op uw eigen verklaring.

Aanvragen

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste, dan kunt u zelf een arts kiezen. De meeste huisartsen keuren geen eigen patiënten en verwijzen naar een onafhankelijke collega. Dit om de vertrouwensrelatie tussen huisarts en patiënt niet te verstoren.

Groot rijbewijs

Verloopt uw rijbewijs voor uw 75ste en vraagt u een groot rijbewijs aan? Dan gaat u naar een arts van een gecertificeerde ARBO-dienst of naar een geregistreerde bedrijfsarts. Zij vullen dan het Keuringsverslag in. Adressen voor geregistreerde bedrijfsartsenexterne-link-icoon zijn op Rijksoverheid te vinden. Gecertificeerde arbodiensten (waaraan bedrijfsartsen verbonden zijn) staan op de website www.sbca.nlexterne-link-icoon.  

Medische keuring

Bij de medische keuring beoordeelt de arts de algemene lichamelijke en geestelijke conditie en het functioneren van armen, benen en de wervelkolom. Hij of zij zal ook uw bloeddruk meten en urine controleren op een mogelijke suikerziekte. Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel mét bril/contactlenzen. De arts vult het Keuringsverslag in. Vervolgens stuurt de arts het Keuringsverslag op naar het CBR, of u doet dit zelf per post.

Vervolg keuring

Een arts van het CBR beoordeelt uw aanvraag. Meestal ontvangt u hierna een besluit over uw rijgeschiktheid. Bij bepaalde medische aandoeningen is aanvullende informatie nodig. Het CBR vraagt dan een nader onderzoek door een medisch specialist, zoals een oogarts. U ontvangt hiervoor informatie van het CBR. Soms is ook een rijtest nodig. Hierna beoordeelt de arts van het CBR uw informatie opnieuw.

Als u het besluit dat u rijgeschikt bent heeft ontvangen, kunt u naar de gemeente om een rijbewijs aan te vragenexterne-link-icoon.

Kosten

Een Gezondheidsverklaring kost € 44,50

(landelijk tarief 2024).

Meer informatie

Chat met een medewerker