Meerdere handen op elkaar

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn belangrijk. In de gemeente Emmen laten we dit zien met het mantelzorgcompliment, de Week van de Mantelzorg en speciale regelingen.

Mantelzorgcompliment

Bent u (jonge) mantelzorger? Dan kunt u een geldbedrag van 50 euro krijgen als dank voor uw werk. Iemand anders moet u voordragen als mantelzorger.
U kunt een mantelzorger voordragen voor het mantelzorgcompliment als u:

  • als professional betrokken bent bij de persoon die wordt verzorgd. Bijvoorbeeld als een medewerker van thuiszorg, huishoudelijke hulp of fysiotherapeut.
  • als vrijwilligers betrokken bent bij de persoon die verzorgd wordt.
  • medewerker bent bij Sedna

De persoon die door de mantelzorger wordt verzorgd, kan zijn of haar mantelzorger dus niet voordragen. U kunt als ouder dus ook niet uw kind voordragen. U kunt voor het huidige jaar tot 30 november iemand voordragen voor het mantelzorgcompliment. Na deze datum behandelen wij de aanvraag in het volgende jaar.

U kunt dit aanvragen met of zonder DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijven/organisaties).

Beschrijving

U bent mantelzorger als u meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor iemand zorgt. Ook heeft u een persoonlijke band met deze persoon. Mantelzorg gaat verder dan normale hulp. Oppassen op gezonde kleinkinderen bijvoorbeeld, is geen mantelzorg. 

Aanvragen

Voorzieningen voor mantelzorgers

Als mantelzorger kunt u gebruikmaken van de volgende voorzieningen:

Week van de (jonge) mantelzorger

Ieder jaar zijn er twee weken waarin extra aandacht is voor mantelzorgers. U kunt dan deelnemen aan verschillende activiteiten.

  • de week van de jonge mantelzorger is ieder jaar in juni
  • de week van de mantelzorg is in november. 

Voorwaarden

Uitbetaling

Als u in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment, ontvangt u dit in de maand juni. Heeft u vorig jaar een mantelzorgcompliment ontvangen? Dan krijgt u een brief om te controleren of uw situatie is gewijzigd. Verder hoeft u niets te doen. Als de aanvraag na juni bij de gemeente binnenkomt, ontvangt de mantelzorger het bedrag zodra de aanvraag is goedgekeurd.  

Jonge mantelzorgers

Ook kinderen en jongeren kunnen mantelzorger zijn. Bent u een jonge mantelzorger en heeft u een vraag of heeft u hulp nodig? Of kent u een jonge mantelzorger en wilt u die helpen? Kijk dan eens naar deze videoexterne-link-icoon met tips en geef de naam, het adres en de geboortedatum door aan jongemantelzorgers@emmen.nl. Deze werkgroep organiseert verschillende activiteiten voor jonge mantelzorgers. Op de website van MEEexterne-link-icoon staat informatie voor jonge mantelzorgers. Sinds kort hebben ook jonge mantelzorgers recht op het mantelzorgcompliment van 50 euro. 

Werk en mantelzorg

Wij stimuleren bedrijven om rekening te houden met mantelzorgers. Ondernemend Emmen is hierin onze partner. Zij hebben bijvoorbeeld de website mantelzorginfopuntexterne-link-icoon ontwikkeld. Dit is een online helpdesk voor werkgevers die te maken hebben met mantelzorgers op de werkvloer. 

Hulp van organisaties

  • Sedna geeft praktische hulp en begeleiding bij overbelasting. Ook kan Sedna informatie en advies geven en een luisterend oor bieden. Kijk op www.sednaemmen.nlexterne-link-icoon voor meer informatie.
  • De Contactpunten Mantelzorg organiseren verschillende activiteiten en brengen mantelzorgers met elkaar in contact. Kijk voor meer informatie op mantelzorgemmen.nlexterne-link-icoon

Respijtzorg

Bij respijtzorg neemt iemand anders uw zorgtaken over. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • thuis of tijdens een vakantie
  • incidenteel, wekelijks of maandelijks
  • soms is een vergoeding voor respijtzorg mogelijk mogelijk

Voor meer informatie over respijtzorg kijkt u op de wegwijzerexterne-link-icoon. Ook kunt u contact opnemen met Sednaexterne-link-icoon voor  advies en hulp bij het aanvragen van respijtzorg. 

Chat met een medewerker