Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Vrijwilligerswerk, verzekering

De Gemeente Emmen heeft voor de vrijwilligers in de gemeente Emmen een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. De vrijwilligersverzekering heeft het karakter van een 'vangnetverzekering' en biedt alleen een secundaire dekking. Men hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Beschrijving

Alle vrijwilligers zijn automatisch verzekerd. Via de vrijwilligersverzekering zijn mensen verzekerd tegen ongevallen, schade aan persoonlijke eigendommen en voor aansprakelijkheid. Leden van de vrijwillige brandweer en politie zijn echter niet verzekerd onder deze verzekering. Maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers mogen deze verzekering ook gebruiken. 

Aanvragen

Is er schade ontstaan tijden u vrijwilligerswerk? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de organisatie waar u voor werkt. Daar meldt u de schade:

  • U stuurt een email naar gemeente@emmen.nl ter attentie van team Juridische zaken, Verzekeringen en Inkoop waarin u uitlegt wat er gebeurt is en wat de schade is. 
  • Maak een kopie van alle correspondentie van uw eigen verzekeringsmaatschappij. Zorg ook voor kopieën van mogelijke aankoopnota’s of andere zaken die de schade aangaan.
  • De gemeente Emmen neemt de melding aan en stuurt het door naar Centraal Beheer.
  • Indien nodig neemt Centraal Beheer contact met u op.
  • De schade wordt zonder verdere tussenkomst van de gemeente Emmen met u afgehandeld.
  • De gemeente wordt na afloop de hoogte gebracht hoe de schade is afgehandeld.

Voorwaarden

  • Als u via een organisatie vrijwilligerswerk doet, kan het zijn dat zij de schade bij hun verzekeraar moeten melden.
  • Indien u zelfstandig vrijwilligerswerk doet, moet u ook nagaan of de schade gedekt is op uw eigen verzekeringen. De vrijwilligerspolis van de gemeente Emmen is een ‘vangnet verzekering’. Eigen verzekeringen of die van uw organisatie gaan altijd voor. 
  • Er wordt altijd eerst gekeken of er een eigen (andere) verzekering is die dekking biedt.
  • Zorg dat u een bevestiging krijgt van uw organisatie van de dekking. Of zorg dat u van uw eigen verzekeringsmaatschappij een bevestiging krijgt. Als de schade niet door uw organisatie of door uw eigen verzekeringsmaatschappij verzekerd is, of u beschikt niet over de juiste dekking, kunt u een beroep doen op de vrijwilligerspolis. 

Contact

Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen, team Juridische zaken, Verzekeringen en Inkoop via telefoonnummer 14 0591. 

Chat met een medewerker