Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Kabels en leidingen aanleggen

U wilt kabels en leidingen in de grond aanleggen. Hiervoor vraagt u eerst toestemming aan de gemeente.

Beschrijving

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet.

Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC)externe-link-icoon van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen centraal opgeslagen.

Gaat het om leidingen voor gevaarlijke stoffen? Dan doet u ook een melding via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Graafmelding van het Kadaster

Het Kadaster houdt allerlei gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar is, waar de erfgrens ligt en of er kabels in de grond liggen. U bekijkt deze gegevens op de website van het Kadaster.externe-link-icoon

Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat doen, is wettelijk verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster. Dit heet een graafmelding. Na een graafmelding krijgt u digitaal informatie over de ondergrondse kabels en leidingen zodat u veilig kunt. Voor een gebied van maximaal 500 x 500 meter is één graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden moet u meerdere meldingen doen.

Kabel- en leidinginformatie

Weet u nog niet wanneer u gaat graven? Maar wilt u wel alvast weten waar kabels en leidingen liggen? Doe dan een oriëntatieverzoekexterne-link-icoon. Hiermee mag u nog niet graven. Als de startdatum van de graafwerkzaamheden bekend is, moet u alsnog een graafmelding doen. 

Aanvragen

Zo vraagt u toestemming aan voor het leggen van kabels en leidingen:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • de bevestiging van uw melding aan het Kabels en Leidingen Informatiecentrum van het Kadaster
  • een plattegrond waarop is te zien waar u de kabel of leiding wilt plaatsen
  • de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding wilt plaatsen
 • U stuurt de aanvraag per e-mail naar gemeente@emmen.nl. Of u stuurt dit per brief naar ons postadres. 

Voorwaarden

 • U doet de KLIC-melding op zijn vroegst 20 werkdagen en op zijn laatst 3 werkdagen voor de graafwerkzaamheden.
 • Alleen bij leidingen met gevaarlijke inhoud, zoals gas: de kabel- en leidinginformatie die u van het Kadaster krijgt, is tijdens het graven digitaal aanwezig op de graaflocatie.

Hoe lang gaat het duren?

U start binnen 20 dagen na de graafmelding met de graafwerkzaamheden. U moet een nieuwe graafmelding indienen als u niet binnen 20 dagen start. 

Voert u als particulier of bedrijf de graafwerkzaamheden uit? U bent wettelijk verplicht dit zorgvuldig te doen. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de opdrachtgever van de werkzaamheden. 

Kosten

De kosten van een KLIC melding zijn: € 11,50 (te betalen aan het Kadaster).

Formulieren

Meer informatie

Chat met een medewerker