Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Kabels en leidingen aanleggen

U wilt kabels en leidingen in de grond aanleggen. Hiervoor vraagt u eerst toestemming aan de gemeente.

Beschrijving

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet.

Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen centraal opgeslagen.

Graafmelding van het Kadaster

Het Kadaster houdt allerlei gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar is, waar de erfgrens ligt en of er kabels in de grond liggen. U bekijkt deze gegevens op de website van het Kadaster.

Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat doen, is wettelijk verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster. Dit heet een graafmelding. Na een graafmelding krijgt u digitaal informatie over de ondergrondse kabels en leidingen zodat u veilig kunt. Voor een gebied van maximaal 500 x 500 meter is één graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden moet u meerdere meldingen doen.

Kabel- en leidinginformatie

Weet u nog niet wanneer u gaat graven? Maar wilt u wel alvast weten waar kabels en leidingen liggen? Doe dan een oriëntatieverzoek. Hiermee mag u nog niet graven. Als de startdatum van de graafwerkzaamheden bekend is, moet u alsnog een graafmelding doen. 

Aanvragen

Zo vraagt u toestemming aan voor het leggen van kabels en leidingen:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • U heeft nodig:
    • de bevestiging van uw melding aan het Kabels en Leidingen Informatiecentrum van het Kadaster
    • een plattegrond waarop is te zien waar u de kabel of leiding wilt plaatsen
    • de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding wilt plaatsen
  • U stuurt de aanvraag per e-mail naar gemeente@emmen.nl. Of u stuurt dit per brief naar ons postadres. 

Hoe lang gaat het duren?

U start binnen 20 dagen na de graafmelding met de graafwerkzaamheden. U moet een nieuwe graafmelding indienen als u niet binnen 20 dagen start. 

Voert u als particulier of bedrijf de graafwerkzaamheden uit? U bent wettelijk verplicht dit zorgvuldig te doen. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de opdrachtgever van de werkzaamheden. 

Kosten

De kosten zijn per graafmelding: € 21,50 (te betalen aan het Kadaster).

Meer informatie

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadhuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen