Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Kabels en leidingen aanleggen

U wilt kabels en leidingen in de grond aanleggen. U begint met een graafmelding van het Kadaster. Daarna vraagt u toestemming bij de gemeente en voegt de graafmelding toe bij uw aanvraag.

Beschrijving

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet.

Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen centraal opgeslagen.

Graafmelding van het Kadaster

Het Kadaster houdt allerlei gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar is, waar de erfgrens ligt en of er kabels in de grond liggen. U bekijkt deze gegevens op de website van het Kadaster.

Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat doen, is wettelijk verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster. Dit heet een graafmelding. Na een graafmelding krijgt u digitaal informatie over de ondergrondse kabels en leidingen zodat u veilig kunt. Voor een gebied van maximaal 500 x 500 meter is één graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden moet u meerdere meldingen doen.

Nog niet graven, maar wel kabel- en leidinginformatie ontvangen

Weet u nog niet wanneer u gaat graven, maar wilt u wel alvast weten waar kabels en leidingen liggen? Doe dan een oriëntatieverzoek. Hiermee mag u nog niet graven. Als de startdatum van de graafwerkzaamheden bekend is, moet u alsnog een graafmelding doen. 

Aanvragen

U vraagt toestemming aan voor het leggen van kabels en leidingen bij de gemeente.  
Dit doet u door een email (of brief) te sturen naar gemeente@emmen.nl. Uw bericht moet de volgende gegevens en/of bijlages bevatten:

  • de bevestiging van uw graafmelding van het Kadaster
  • een plattegrond waarop is te zien waar u de kabels of leidingen wilt plaatsen
  • de datum en het tijdstip waarop u de kabels of leidingen wilt plaatsen

Hoe lang is een graafmelding geldig?

Na het doen van uw graafmelding start u binnen 20 dagen met de graafwerkzaamheden. Als u niet binnen 20 dagen na het doen van een melding met de graafwerkzaamheden start, moet u een nieuwe graafmelding doen. 

Particulieren en bedrijven die graafwerkzaamheden uitvoeren, zijn wettelijk verplicht dit zorgvuldig te doen. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de opdrachtgever van de werkzaamheden. 

Kosten

De kosten zijn per graafmelding: € 21,50 (te betalen aan het Kadaster).

Formulieren

Meer informatie