Inwoners tevreden over sociaal domein

De tevredenheid van inwoners over de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet is gestegen. Dat staat in het jaarverslag van de ombudsman sociaal domein. 

Minder klachten 

In het jaarverslag staat dat er minder klachten zijn ingediend. In 2018 dienden inwoners bijna 80 keer een klacht in. In 2020 was dat maar twaalf keer. Omdat er minder klachten binnen gekomen zijn, is de functie van ombudsman gewijzigd in een klachtenfunctionaris. Het verschil is dat een klachtenfunctionaris alleen klachten van inwoners behandelt. De ombudsman kon ook onderzoek doen of ongevraagd advies te geven. 

Klacht indienen

Maakt u gebruik van de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet? En heeft u een klacht waar u met de betreffende team niet uitkomt? Dan kunt u contact zoeken met de klachtenfunctionaris bij Zorgbelang Drentheexterne-link-icoon

Wanneer kunt u bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris terecht?

  • alleen voor klachten die betrekking hebben op het sociaal domein van de gemeente (Wmo, jeugdwet, participatiewet) én
  • alleen wanneer u niet tevreden bent over de (interne) klachtbehandeling door de gemeente of haar contractpartners én
  • nadat de (interne) klachtenprocedure van de gemeente of haar contractpartners is doorlopen.

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente Emmen? Dan kunt u een bezwaarschriftexterne-link-icoon indienen bij de gemeente Emmen. 

Chat met een medewerker