Inrit of oprit melden

Voor het aanleggen van een inrit moet u een melding indienen bij de gemeente.

U kunt de melding maken met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijven/organisaties).

Let op

Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Als u een inrit of oprit (uitweg of uitrit) wilt maken bij uw bedrijf of huis moet u dit melden. Als de gemeente de inrit toestaat, krijgt u van de gemeente een offerte toegestuurd. U geeft schriftelijk akkoord voor de offerte. De gemeente geeft dan opdracht om de inrit aan te leggen. Hierbij houden wij rekening met de geldende inrichtingseisen. De aanvrager betaalt alle kosten (ook van de gemeentelijke grond). 

Aanvragen

Bent u eigenaar van het perceel waar u de uitweg wilt aanleggen? Dan kunt u een melding doen. 

Bent u geen eigenaar? Bijvoorbeeld omdat u de woning huurt. Dan moet u toestemming vragen van de eigenaar (bijvoorbeeld verhuurder). De schriftelijke toestemming voegt u toe aan de melding. 

Woont u aan de provinciale weg dan heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan digitaal via het omgevingsloketexterne-link-icoon.  

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanleggen zijn: 

 • de bruikbaarheid en het veilig en doelmatig gebruik van de weg
 • de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente
 • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving
 • een inrit mag maximaal 4 meter breed zijn.

Het is niet toegestaan om: 

 • te parkeren in de voortuin
 • een tweede inrit bij een woning aan te leggen

De voorschriften van de uitwegen zijn: 

 • De uitweg wordt conform situatietekening uitgevoerd
 • De uitweg ligt tenminste twee meter uit het hart van een boom
 • Bij wijziging (bijvoorbeeld verplaatsing van een bestaande inrit) wordt het op te heffen deel in de oorspronkelijke staat teruggebracht
 • De uitweg wordt door of namens de gemeente uitgevoerd, conform de inrichtingseisen van de gemeente.

Kosten

De kosten van het aanleggen van een inrit op gemeentegrond is voor iedere situatie verschillend. Dit is afhankelijk van:

 • hoeveel m2 inrit er wordt aangelegd 
 • welke materialen er gebruikt worden
 • of er sprake is van een lichtmast of straatkolk die wordt verwijderd 

U ontvangt een offerte als de melding akkoord is. In de offerte staan de kosten gespecificeerd. De inrit wordt pas aangelegd nadat de gemeente de getekende offerte heeft ontvangen. In de offerte staan alleen de kosten voor de aanleg van de inrit op de gemeentegrond. In de offerte staan niet de kosten voor het deel van de uitweg dat op de grond van de eigenaar van de woning ligt. Dit moet de eigenaar zelf regelen.

Formulieren

Meer informatie

Chat met een medewerker