Twee mensen vullen een formulier in

payment iconIndividuele inkomenstoeslag

Leeft u al minimaal 3 jaar van een laag inkomen zonder uitzicht op verbetering van inkomen? En heeft u geen vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. Dat is een aanvulling van de gemeente voor inwoners vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. 

De individuele inkomenstoeslag heeft een vrije besteding en wordt jaarlijks uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u de toeslag het jaar daarna opnieuw aanvragen. U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht krijgen. Ontvangt u de inkomenstoeslag? Dan bepaalt u zelf naar eigen inzicht waar u het geld aan uitgeeft. Bijvoorbeeld om rekeningen te betalen. 

U heeft recht op de individuele inkomenstoeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 21 jaar of ouder en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
  • U heeft weinig kans op een hoger inkomen
  • U heeft niet teveel spaargeld (vermogen
  • U bent inwoner van de gemeente Emmen, Borger-Odoorn of Coevorden
  • Uw inkomen is de laatste 36 maanden niet hoger geweest dan de bijstandsuitkering die in uw situatie van toepassing is.

Hoeveel bedraagt de individuele inkomenstoeslag?

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag in 2023 is:

  • Echtpaar: € 684,00
  • Alleenstaande ouder: € 615,00
  • Alleenstaande: € 479,00

Aanvragen 

U vraagt individuele inkomenstoeslag digitaal aan op de website Bereken uw Recht. U kunt meer informatie over berekenuwrechtplus.nl vinden op onze website.

Chat met een medewerker