Meerdere handen op elkaar

Inburgeren

Mensen die in Nederland willen komen wonen moeten op de hoogte zijn van de Nederlandse cultuur en taal. Het  volgen van een inburgeringscursus is noodzakelijk. Inburgeren is verplicht voor mensen van 16 tot 65 jaar.

Wanneer niet inburgeren? 

 • U bent jonger dan 18 jaar
 • U bent gepensioneerd
 • U hebt een paspoort van een land in de Europese Unieexterne-link-icoon of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Of, u bent familie bent van iemand met zo’n paspoort
 • U bent 8 jaar of langer in Nederland naar school geweest voor uw 16e jaar
 • U hebt een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking
 • U hebt Nederlandse diploma’s of bewijzen dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of hebt gedaan
 • U komt tijdelijk naar Nederland voor studie of werk
 • U heeft om overige redenen een ontheffing

Is inburgeren verplicht? 

Ja, inburgeren is verplicht. Dat betekent dat u het inburgeringsexamen haalt. Werkt u niet mee? Dan kunt u een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning. Als u voor 1 januari 2022 bent aangekomen is het mogelijk dat u geen examen hoeft te doen als u een vrijstellingexterne-link-icoon heeft. Als u na 1 januari 2022 bent aangekomen is er geen mogelijkheid tot vrijstelling meer. 

Bent u aangekomen op of na 1 januari 2022? Dan heeft u 3 jaar de tijd om in te burgeren. Bent u aangekomen voor 1 januari 2022? Dan heeft u 5 jaar de tijd om in te burgeren. 

U bent aangekomen na 1 januari 2022

Dan gaat u inburgeren onder de nieuwe Wet Inburgeren. Gemeenten zijn weer verantwoordelijk zijn voor de inburgering. Deze wet geldt vanaf 1 januari 2022. De gemeente Emmen helpt u bij u met inburgeren. De uitvoering van de nieuwe wet is ondergebracht bij leerwerkbedrijf Mensoexterne-link-icoon. U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Menso maakt samen met u een persoonlijk plan op basis van uw situatie. Dat heet het individueel Plan Inburgering en Participatie (PIP). In het plan staat wat u moet doen om in te burgeren, of u examen moet doen en welk examen u moet doen. Als inburgeraar bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de inburgeringsplicht. Menso begeleidt u tijdens het traject.

Nieuwe leerroutes

Met de nieuwe Wet Inburgering geldt een hogere norm voor het taalniveau. Er zijn drie verschillende leerroutes voor de inburgering:

 • De onderwijsroute
 • De B1-route 
 • De zelfredzaamheidsroute (Z-route) 

De leerroute wordt vastgesteld in het individueel Plan Inburgering en Participatie (PIP) op basis van uw niveau en situatie.

U bent aangekomen voor 1 januari 2022

Dan regelt u het inburgeren zelf. Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nlexterne-link-icoon Bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgt u informatie over taallessen, inburgeringscursussen en het inburgeringsexamen.
Daarna doet u het volgende:

 • Kies zelf een inburgeringscursus
 • Schrijf u hiervoor in en betaal deze 
 • U kunt eventueel geld lenen bij DUOexterne-link-icoon

Contact met het Servicecentrum Inburgering DUO

Hebt u een vraag over inburgeren? U kunt het Servicecentrum Inburgering bellen op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 050-599 96 00.

Wilt u een brief sturen naar DUO over inburgeren? Of een formulier? Stuur uw post naar:

Servicecentrum Inburgering

Postbus 764

9700 AT Groningen

Of bekijk de website van DUOexterne-link-icoon voor meer informatie.

Chat met een medewerker