Gemeentesecretaris Marjolein Plantinga

De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de organisatie. Zij is ook de eerste adviseur van het college van Burgemeester en Wethouders. Daarom is zij bij de vergaderingen van het college aanwezig.

Chat met een medewerker