Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Schadeherstel aan de fundering van een woning is kostbaar, het kan bij ernstige schade al snel neerkomen op investeringen tussen de 60.000 en 100.000 euro. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aanpak van funderingsgebreken. Dat betekent dat zij de financiering zelf moeten regelen bij de bank. Dit lukt niet iedereen. 

Wie komen in aanmerking voor het FDF? 

Bent u eigenaar-bewoner van een woning die te maken heeft met funderingsschade en kunt u geen (aanvullende) hypotheek krijgen voor het funderingsherstel? Dan komt u misschien in aanmerking voor de financieringsmogelijkheden van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Vul hiervoor de checklist in op https://funderingsherstelfonds.nl/externe-link-icoon. Daarna vraagt u de financiering definitief aan via het speciale aanvraagformulier. Dit formulier kunt u via het Servicepunt Bodemdaling krijgen. Maak hiervoor een afspraak via bodemdaling@emmen.nl. Vragen? Ook daarmee kunt u terecht bij de medewerkers van het Servicepunt. 

Wat is het Fonds Duurzaam Funderingsherstel? 

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) is in 2017 opgericht op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met diverse andere partijen, waaronder nu dus de gemeente Emmen.  

Chat met een medewerker