Orkest die een muziekstuk aan het spelen zijn.

Cultuur

Kunst en cultuur zijn op meerdere manieren belangrijk voor de gemeente Emmen. Kunst en cultuur draagt bij aan het aantrekkelijk wonen en werken in de gemeente Emmen. Veel kunst- en culturele activiteiten stimuleren de economie. Kunst en cultuur is meer. Het is belangrijk bij het ontwikkelen van talenten, stimulering van de fantasie en het vertellen van een verhaal op unieke en eigen wijze. 

Cultuurmonitor

Eén keer in de twee jaar wordt de cultuurmonitor uitgevoerd. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen kunst en cultuurdeelname van inwoners in de gemeente Emmen. In maart 2021 is via een steekproef aan ongeveer 8000 inwoners gevraagd om de vragenlijst voor de Cultuurmonitor 2021 in te vullen. In 2021 zijn de vier populairste culturele activiteiten in Emmen: tekenen en/of schilderen, fotografie en/of film, zingen en het bespelen van een muziekinstrument.

Cultuurnota 'De Waarde van Cultuur'

In de Cultuurnota 2022 – 2024 ‘De Waarde van Cultuur’ staat welke invloed kunst en cultuur heeft in de gemeente Emmen. De waarde van cultuur staat beschreven. De cultuurnota past bij het cultuurbeleid van de afgelopen jaren en de ontwikkelingen in de periode 2018-2021. In de nota staan de trends en (beleids)ontwikkelingen die we verwachten.

Subsidie aanvragen? 

De gemeente Emmen kent vier subsidieregelingen voor kunst en cultuur. 

  • U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die ervoor zorgen dat inwoners mee gaan doen met kunst- en culturele activiteiten. Dit kan als privépersoon, stichting en vereniging uit de gemeente Emmen. U kunt ook een subsidie aanvragen voor culturele publicaties over de (geschiedenis van) de gemeente Emmen. Per aanvraag is een subsidie beschikbaar van maximaal €1.500,-. U leest meer over deze subsidie in de beleidsregel Culturele activiteiten en buurtcultuur
  • U kunt subsidie aanvragen voor nieuwe of vernieuwende  professionele culturele initiatieven. Deze initiatieven moeten  bijdragen aan een breed en gevarieerd cultuuraanbod in Emmen. Er is per initiatief een maximale subsidie beschikbaar van € 15.000,-. U leest meer over deze subsidie in de beleidsregel culturele initiatieven
  • Ieder jaar ontvangen vaste aanvragers een subsidie van de gemeente Emmen. Dit zijn bijvoorbeeld koren, muziekverenigingen, expositieruimtes, orkesten, theatergezelschappen en folkloristische gezelschappen. U leest meer hierover in de beleidsregel Amateurkunst.
  • Organisaties die vallen onder de beleidsregel Culturele Vrijwilligersorganisaties en Erfgoed kunnen voor de periode 2022-2024 ook subsidie aanvragen. Dit zijn Filmhuis Emmen, Grote Kerk Cultureel, The Bakeshop, DrenthEvents, ZO!34, De Spiker, ErfgoedNetwerk Emmen, Harmonium Museum, Museum Collectie Brands, Veenpark en het Van Goghhuis. 

De voorwaarden van de verschillende beleidsregels kunt u lezen op de website van overheid.nl

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadshuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl
 

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 -16.30 uur
Woensdag 08.30 -16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 -16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen