Contact met de griffie

De griffie ondersteunt, adviseert en helpt de gemeenteraad. Zo regelt de griffie de vergaderingen en de vergaderstukken, maar zij adviseert ook over voorstellen en de aanpak. Ook zorgt de griffie voor de verbinding tussen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de medewerkers en de inwoners.

Wat doet de griffie voor u?

U kunt bij de griffie terecht:

  • Voor vragen over vergaderingen
  • Als u informatie heeft voor de raad
  • Als u raadsleden wilt uitnodigen voor een werkbezoek of informatiebijeenkomst
  • Als u een onderwerp op de agenda wilt zetten
  • Als u wilt inspreken tijdens een raadsvergadering

Contact met de griffie

U kunt de griffie van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur bereiken via het algemene telefoonnummer 14 0591. Mailen kan ook via griffie@emmen.nl. Bekijk ook wie bij de griffie werkenexterne-link-icoon.

Chat met een medewerker