Raadhuisplein Emmen

Carbidschieten

Als u carbid zou willen schieten, dan had u vóór 15 december 2023 een melding moeten doorgeven aan de gemeente. Zonder melding kunt u niet carbid schieten.

Beschrijving

Heeft u vóór 15 december een melding doorgegeven, dan kunt u carbidschieten volgens onderstaande regels. 

Algemene regels voor het carbidschieten:

  • Carbidschieten vindt plaats tijdens de jaarwisseling op 31 december vanaf 10:00 tot 19:00 uur
  • Er wordt gebruik gemaakt van (melk-)bussen tot een maximum inhoud van 50 liter per bus
  • Het terrein vanwaar geschoten wordt, 
    • is bij gebruik van maximaal 5 (melk-)bussen gelegen op een afstand van tenminste 50 meter van woonbebouwing en
    • is bij gebruik van meer dan 5 (melk-)bussen gelegen op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing.
  • Het terrein dient zodanig te zijn ingericht dat toeschouwers niet in de schietrichting kunnen komen.
  • De organisator van het carbidschieten is 18 jaar of ouder en is verantwoordelijk voor de naleving van de gestelde voorwaarden uit de APV 2023. Deze persoon is tijdens het carbid schieten aanspreekbaar en telefonisch bereikbaar voor toezichthouders en/of politieagenten. 

Carbidschieten valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening externe-link-icoon (APV artikel 2:40) en is alleen toegestaan onder de bovenstaande voorwaarden. Wij controleren of u zich aan de regels houdt. De gemeente Emmen is niet verantwoordelijk voor de schade door carbidschieten. 

De carbidlocaties die zijn gemeld en toegestaan kunt u vinden op de kaart. Persoonsgegevens worden hierbij niet bekendgemaakt.  

Vergunning voor grote tent of alcohol 

Tijdens het carbid schieten kan het zijn dat u een tent wilt plaatsen. Als u een tent plaatst met een afmeting van 25 m2 of groter, dan moet u ook evenementenvergunning aanvragenexterne-link-icoon. Doe deze aanvraag gelijk met uw carbid melding.

Let op: als er (zwak) alcoholische dranken geschonken worden waarvoor men moet betalen, (contante of digitale betaling of een fooi), dan moet u ook een evenementenvergunning aanvragen.   

Contact

Heeft u vragen over carbidschieten? Neem dan contact met ons op door te bellen naar: 14 0591. 

Op Oudjaarsdag is er voor spoedgevallen of overlast ook buiten kantoortijd altijd iemand bereikbaar van de werkgroep Carbid. 

Meer informatie

Chat met een medewerker