Portefeuille

  • Algehele beleidscoördinatie
  • Integrale veiligheid
  • Openbare orde, Politie en Brandweer
  • Coördinatie interbestuurlijke verhoudingen en externe betrekkingen
  • Communicatie en representatie
  • Versterking lokale democratie
  • Erkende overlegpartners dorpen en wijken
  • Discriminatie
Chat met een medewerker